Kresťanstvo, sexualita a rodina v Atlantíde – Rozhovor s Ennea, časť 2.

krestanstvo-sexualita-rodina-v-atlantide_600x450

Ch: Prísne „kresťansky“ vychovávaní ľudia zmätene pristujú k sexualite. Cirkev často sexualitu nazýva hriechom, ktorý je povolený len za účelom zachovania ľudskej rasy. Milovať sa len z radosti je hriech. Ako to bolo vtedy? Bola sexualita Bohom zakázaná a ako sa to dotýkalo kňazov? Existoval celibát?
Ennea: Sexualita bola úplne normálna vec a už aj vtedy ju praktizovali za účelom získania pocitu absolútnej blízkosti a vzájomného splynutia. Predsa však je jeden rozdiel v tom, čo pod sexualitou rozumeli vtedy a čo dnes. Vtedy sme mali možnosť, aby vzájomne splynuli nielen naše telá, ale aj duše. Nebol ani celibát. Každý kňaz mal možnosť vstúpiť do manželstva a vytvoriť spoločenstvo obyvateľov. Existovali aj tzv. jednoduché manželstvá, medzi mužom a ženou, ktorí spolu žili, medzi dvomi mužmi, ktorí spolu žili, medzi dvoma ženami, ktoré spolu žili. Boli však aj viacnásobné manželstvá, v ktorom žila jedna žena s viacerými mužmi alebo jeden muž s viacerými ženami. Toto boli spoločenstvá, teda manželstvá, podľa absolútnych zvyklostí a aj sexualita mala svoju úlohu. Aj keď nebola jedinou formou vyjadrenia spolupatričnosti, ale bola jednou z foriem vyjadrenia blízkosti. Za týmto sa skrývalo želanie: cítiť, že som časťou toho druhého. A toto bolo dôvodom telesného a duchovného, duševného a energetického splynutia.

Ch: Nasledujúca otázka sa týka spolunažívania Atlantíďanov. Existovalo manželstvo? Ako žili ľudia v Atlantíde? Existoval rozvod? Museli chodiť do školy? Bolo učenie prístupné pre jednoduchý ľud, teda pre každého alebo existovala len jedna elitnejšia skupina „vedcov“?
Ennea: Otázku spolunažívania som už čiastočne zodpovedal. Teraz prejdime na deti. Tie boli samozrejme vychovávané rodičmi. A existovali aj školy, práve tak ako dnes. No musím povedať, čo do kvality, boli lepšie. Učenie detí nespočívalo len v drilovaní. Získané vedomosti pomocou praktických skúseností uvádzali do jednotlivých oblastí vedy. Pomocou kňazov a kňažiek si osvojovali a rozvíjali spirituálne schopnosti. Takouto formou ich učili žiť a preciťovať jednotu s Bohom. Samozrejme existovala aj základná výuka ako matematika, reč, písanie a podobne. Vyučovanie nebolo výsadou len nejakej skupiny, bolo povinné pre všetkých. Táto povinnosť trvala podstatne dlhšie ako dnes. To znamená, že do školy chodili deti od 10 rokov a 10 rokov trvala ich výuka, teda končili vo veku 20 rokov.

Ch: Existoval rozvod?
Ennea: Rozvod neexistoval v takej forme ako dnes, lebo ani manželstvo v dnešnej forme neexistovalo. Kto nechcel už s niekym žiť, po dohode s partnerom opustil dobrovoľné spoločenstvo.

Ch: Vieme, že v Atlantíde rozvoj spirituality bol na veľmi vysokej úrovni. Ale aké bolo stravovanie ľudí? Zabíjali zvieratá za účelom ich konzumácie alebo pre vedecký výskum, aby ich týrali? Aký je Tvoj osobný názor – z tzv.“vyššieho uhla pohľadu“ – na naše stravovanie a pokusy na zvieratách?
Ennea: My, v Atlantíde, sme boli výlučne vegetariáni. Čiastočne preto, lebo naša stavba tela bola vyššia. To znamená, že telo bolo schopné prijímať podstatne viac energie z okolia, bolo prípustnejšie prijímať inú formu potravy. Pokusy na zvieratách vôbec neexistovali, nemali sme na to žiadny dôvod. Ak chcem dnešnú situáciu hodnotiť z môjho uhla pohľadu, musím povedať, že konzumácia mäsa je v mojich očiach povolená. Čo považujem za nesprávne, je forma chovu zvierat a ich porážka. A čo sa týka pokusov na zvieratách, tieto sú úplne zbytočné. Považujem ich za hriech. Veď pomocou súčasnej počítačovej technológie je možné simulovať každý pokus a vypočítať s presnosťou na tisícinu, napr. či nejaký kozmetický prípravok alebo liek je pre človeka škodlivý. Je to fakt, ktorého si je každý vedec vedomý. Napriek tomu pokračujú v týchto hrozných a zbytočných pokusoch.

 

Čítali ste si už aj prvú časť „Kto bol Ennea v Atlantíde – Rozhovor s Ennea, časť 1.„?

Prečítajte si nasledujúcu tretiu časť „Pojmy ako stará a mladá duša sú skôr zavádzajúce – Rozhovor s Ennea, časť 3.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.