Kto bol Ennea v Atlantíde – Rozhovor s Ennea, časť 1.

Kedysi bola súčasťou Reiki Assiciation International aj redakcia časopisuu Christall. Okrem iného publikovali aj zaujímavé rozhovory. V tom čase mnohí čitatelia žiadali viac informácií o legendárnej Atlantíde (zdá sa však, že je to stále aktuálna téma). Požiadali o radu archanjela Raziela, a následne pomocou média nadviazali kontakt s antlantským arklokim Enneaom a položili mu niekoľko otázok.

Tento rozhovor vám prinášame postupne v niekoľkých príspevkoch.

stromy-tunel-kvety-svetlo-719x492

Christall: Kto bol Ennea v Atlantíde?
Ennea: Ja som bol prvý Arkloki, to znamená prvý vedúci prvého božského chrámu na Zemi. Bol som Ním povolaný v období, keď Atlantída bola Edenom, rajskou záhradou. Pán ku mne takto prehovoril: „Buď mojím prvým sluhom a ostatní sluhovia nech uposlúchnu Tvoje slovo, lebo Ty budeš mojimi ústami a Tvoja pravda bude mojou pravdou.“ A ja som odpovedal: „Nech sa tak stane, Otče, ako povieš. Nech sa splní Tvoja vôľa.“

Ch: Ako vyjadrovali Atlantíďania svoju spolupatričnosť k Bohu? Dnes je povinnosťou žiť podľa pravidiel cirkvi, vykonávať isté rituály, ako napr. v nedeľu chodiť do kostola. Existovalo niečo podobné v tom období? Aký si mal osobný vzťah k Bohu, keď s Tebou rozprával?
Ennea: Podstata cirkvi bola úplne iná. Pripútanosť ľudí k Bohu bola oveľa väčšia. A bohoslužby ako také neexistovali. Boli však dni, keď sa ľudia stretávali v chráme, aby spoločne vzdali Bohu vďaku. Toto sa však dialo bez akéhokoľvek nátlaku. Skoro každý mal možnosť osobne komunikovať s Bohom, lebo Boh prostredníctvom Arklokiho sa rozprával s ľuďmi v chráme. Bohoslužby, ako sa robia dnes, s prísne stanovenými predpismi a modlitbami, ktoré treba odriekať podľa predpisu cirkvi, neboli. Modlitby, spevy a rozhovory pramenili z čistej radosti a každý mohol tak velebiť Boha, ako sa mu páčilo. Môj osobný vzťah k Bohu, ako Arklokiho, bol veľmi pevný. Umožňoval, aby moje telo žilo bez jedla a pitia. Mohol som vstúpiť do svätyne chrámu dematerializovaním svojho tela.

Ch: Nás by zaujímalo aj to, aké povinnosti mal v tom období kňaz. Boli podobné tým dnešným? Napĺňajú súčasní kňazi svoje poslanie?
Ennea: Úlohou kňazov bolo predovšetkým naučiť ľudí spirituálnym schopnostiam. Ukázať im cestu a postarať sa o to, aby ľudia precvičovali svoje božské schopnosti. Z tohto uhla pohľadu súčasní kňazi úplne zišli z cesty. O spirituálnom učení dnes vôbec nemožno hovoriť.

Ch: Na toto nadväzuje ďalšia naša otázka: Exorcizmus je dnes háklivou témou. Väčšina ľudí, vrátane cirkevných hodnostárov, to považuje za hlúposť alebo bujnú predstavivosť, halucináciu a pod. Pre iných je to ezoterický boom, ktorý prináša peniaze. Môžete ním „chytiť“ nejakých členov pre svoju spoločnosť alebo náboženský smer. Ako toto bolo v období Atlantídy? Bol Satan schopný už aj vtedy útočiť, príp. zasahovať do života ľudí, zvádzať ich, príp. úplne ich opantať?
Ennea: V anjelskom období tohto Satan nebol schopný, lebo to bolo obdobie Raja, v ktorom existovala Rajská záhrada. Až v „technickom období“, po tzv. zhrešení, mal Satan túto moc. To znamená, že ľudia sami vytvorili pre Satana príležitosť, a to odvrátením sa od Boha a nasmerovaním sa k technike. Toto prinieslo zmenu aj v myslení ľudí, začali sa sami považovať za Boha. V tomto období techniky už existovala posadnutosť. Nesmiete si myslieť, že Satan predstavuje reálne osoby. Nie je to niečo, s čím sa možno hrať alebo zarábať peniaze. Ale nie je to ani taká bytosť, ktorú môžeme jednoducho poprieť. Lebo pri každej príležitosti, keď ho popierame, vytvárame nové príležitosti, aby predviedol svoju moc.

 

Prečítajte si aj nasledujúcu druhú časť „Kresťanstvo, sexualita a rodina v Atlantíde – Rozhovor s Ennea, časť 2.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.