ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. KTO JE SPRÁVCA?

Sme občianske združenie Reiki Association International – Slovakia, IČO: 42182972, zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ku dňu 05.11.2010, so sídlom Ružinovská 1, 821 09 Bratislava

Voči vašim osobným údajom sme správcom, pretože určujeme, akým spôsobom a ktoré osobné údaje spracovávame, za akým účelom, akú dlhú dobu a v prípade potreby vyberáme s akými ďalšími spracovateľmi budeme spolupracovať.

 

 1. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: info@rai-reiki.sk

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A PREČO?

Spracovávame len osobné údaje, ktoré ste nám vy samotní poskytli a to pre nasledujúce účely:

Poskytovanie služieb vzdelávania a poradenstva

 • Meno, priezvisko, titul
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Poštová adresa resp. adresa bydliska
 • Prípadne ďalšie údaje v závislosti od poskytnutej služby

Tieto údaje potrebuje na to, aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu našich služieb pre vás a naplnili ich komplexnosť, ako napr. vystavenie certifikátov, odovzdanie potrebných informácií a pod.

Tieto dáta uchovávame tiež za účelom archivácie, aby sme boli schopní dohľadať všetky vami absolvované semináre a kurzy. U niektorých seminárov a kurzov je dôležité zachovať ich poradie a následnosť .

Vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme splnili zákonné povinnosti v súvislosti s účtovníctvom a vystavovaním a evidenciou daňových dokladov.

Marketing – zasielanie emailových newslettrov

Vaše osobné údaje (meno, e-mail) používame s vaším súhlasom na účely zasielania aktuálnych informácií a ponúk.

Ak ste u nás absolvovali aspoň jedenkrát školenie vnímame náš oprávnený záujem zasielať vám newslettre po dobu 5 rokov od dátumu posledného absolvovaného školenia alebo semináru.

Ak ste sami požiadali o zasielanie newslettra prostredníctvom našich webových stránok, prípadne ste sa registrovali na našom webe za iným účelom, budeme vám newslettre zasielať po dobu 5 rokov od dátume vašej registrácie.

V obidvoch prípadoch sa môžete kedykoľvek zo zasielania newslettrov odhlásiť . V každom e-maile, ktorý od nás dostanete, je na jeho konci uvedený link pre odhlásenie sa.

Fotografie a video záznamy zo seminárov, a iných podujatí

Na niektorých našich živých stretnutiach (semináre, kurzy, dni liečenia a pod.) robíme fotografickú dokumentáciu alebo video záznamy. Používame ich v propagačných materiáloch a hlavne na webe. V týchto materiáloch uvádzame mená jedine v prípade, že sa jedná o referencie a to na základe vášho súhlasu. V prípade, že si neželáte byť na fotografiách alebo na videách, dajte nám vedieť pred začiatkom stretnutia.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví inak, alebo ak sme v konkrétnych príkladoch neuviedli inak.

 

 1. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

K vašim osobným údajom majú len oprávnení spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú riadne preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Je pre nás dôležité, aby bolo o vaše osobné údaje riadne postarané.

Za účelom zasielania emailových newslettrov využívame sprostredkovateľa, s ktorým sme uzavreli riadnu sprostredkovateľskú zmluvu v súlade s GDPR.

Spolupracujeme s nasledovnými spracovateľmi, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi:

 • SmartSelling, a.s.
 • WebHouse, s. r. o.
 • All4Web s.r.o.
 • Google Analytics
 • Facebook pixel 
 • Účtovník

Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme používať aj iných sprostredkovateľov. Aj v takomto prípade budeme postupovať v súlade s GDPR.

 

 1. IP, COOKIES A INÉ ONLINE IDETIFIKÁTORY

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z akej stránky k nám prichádzate.

Cookies sú malé súbory obsahujúce písmená a číslice, ktoré sú umiestnené na vašom zariadení (počítač, vreckové zariadenia, atď) pri návšteve webovej stránky. Potrebujeme cookies, aby sme vám umožnili používať túto webovú stránku a jej funkcie. Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné, ak chcete využívať tieto webové stránky alebo špecifickú funkcionalitu. Súbory cookie tiež užívame pre optimalizáciu výkonu našich webových stránok, aby sme tak zlepšili vašu používateľskú skúsenosť (výkonnostné súbory cookie). Ďalej nám umožňujú lepšie porozumieť návštevníkom našich webových stránok, čo nám dovoľuje zlepšovať naše webové stránky, produkty, služby a marketing (analytické súbory cookie).

V súlade s platnými právnymi predpismi budeme ukladať výkonnostné a analytické cookie súbory iba ak nám to umožníte zaškrtnutím príslušného políčka v cookie upozornenia (spočiatku) zobrazeného na našich webových stránkach. Táto správa sa môže znovu objavovať v intervaloch, napríklad ak je príslušný súbor cookie ( "Cookie nastavenie", pozri nižšie) odmietnutý alebo odstránený.

Môžete cookies zakázať prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača.

Stránky www.allaboutcookies.org poskytujú užitočné všeobecné informácie o cookies.

Koho využívame na spracovanie?

Služby Google Analytics (Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Zozbierané cookies súbory sú spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia (https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing).

Služby Facebook Pixel (Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Zozbierané cookies súbory sú spracované spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia (https://www.facebook.com/full_data_use_policy)

Tu sú naše webové stránky, ktorých sa tieto zásady týkajú:
www.pozitivnevysledky.skwww.rai-reiki.sk

 

 1. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

 1. ODOVZDÁVANIE INFORMÁCIÍ MIMO EURÓPSKU ÚNIU

Vaše osobné údaje spracovávame výhradne v krajinách Európskej únie alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

 1. VAŠE PRÁVA

Právo na prístup:

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené. Odpoveď od nás obdržíte v lehote do 30 dní.

Právo na obmedzenie:

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak si myslíte, že je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo na opravu:

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý:

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo namietať:

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti nášmu spracovaniu namietať.

Právo na prenos údajov:

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Stiahnutie súhlasu:

Na základe vášho súhlasu vám zasielame e-maily. Zo zasielania newslettrov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. V každom e-maile, ktorý od nás dostanete, je na jeho konci uvedený link pre odhlásenie sa.

 

 1. POSTUP PRI SŤAŽNOSTI

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@rai-reiki.sk

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Viac informácií nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej organizácii. Zmeny budú uvedené na našich webových stránkach.