Atlantská Kabala je pradávne učenie múdrosti.

Po celé tisícročia sa ľudia pýtali na zmysel života – na význam vlastného života, ako aj na samotný život.

Odkiaľ pochádzam?
Kam idem?
Prečo som na Zemi?
Je môj osud výsledkom obyčajnej náhody?
Je moja cesta predurčená alebo ju môžem ovplyvniť?

Znovu a znovu, zažívajú ľudia časy dezorientácie, strácajú prehľad o veciach, nerozumejú svetu a svojmu životu. Pýtajú sa sami seba, prečo sa im niektoré veci dejú, prečo v niektorých úlohách nedokážu uspieť, prečo je také ťažké dosiahnuť určité ciele alebo prečo sa problémy objavujú, odkiaľ prichádzajú a prečo sa často opakujú. Najmä v tejto dobe mnohí, a nielen mladí ľudia, prežívajú svoje životy podľa svojej vôle, bez zmyslu, bez koreňov a bez cieľa.

V Atlantskej Kabale nájdeme odpovede na naše otázky.

Popisuje vesmír, jeho pôvod, jeho cestu a predovšetkým cieľ.
Cez zmysluplnosť stvorenia sa nám zjavuje zmysel nášho života. Keď pochopíme, prečo vesmír existuje, ako vznikol a ako sa rozvíja, chápeme aj našu vlastnú úlohu v ňom. Prečo sme my, každý jeden z nás, nepostrádateľnou, jedinečnou súčasťou tohto vesmíru, čo sú naše vlastné požehnané príležitosti a úlohy. Aké zručnosti sme si priniesli a čo chceme v tomto živote rozvíjať. Strach z vlastnej vôle a náhody zmizne a pred našimi očami sa rozprestiera svet plný zmyslu, kontextu, možnosti a tvorivosti.

V rámci série piatich dvojdňových seminárov Atlantskej Kabaly absolvujete kompletnú duchovnú prípravu v tomto starodávnom učení múdrosti. Ide o skutočnú pôvodnú Kabalu, ktorá sa používala a vyučovala v Atlantíde. Toto učenie je rozvinutejšie než je klasická a tradičná Kabala ovplyvnená židovskou kultúrou. Nebude sa učiť fakty naspamäť, pretože kladieme zvláštny doraz na to, aby sme vám kabalu sprostredkovali zážitkovo. Vďaka meditáciám a vstupu duchovnej atlantskej školy Kabaly, môže toto poznanie vo vás ožiť a dokážete ho okamžite zažívať.

po absolvovaní prvého seminára budete schopní realizovať a ponúkať kabalistické konzultácie. S každým ďalším seminárom sa vaše možnosti poradenstva postupne rozšíria.

Atlantská Kabala 1 – Atlantská numerológia

 • Pôvod a začiatok stvorenia sveta
 • Nula, jeden a dva
 • Číslo ako výraz prirodzeného významu
 • Pôvodný mytologický znak Atlantskej numerológie ako koreň všetkých existujúcich numerických systémov a numerológií
 • Význam písmen, duchovná abeceda
 • Význam mien, dátumov a slov a ich sila
 • Sefiry, prvotné sily stvorenia a ich prežívanie vo svojom vlastnom živote
 • 7 kozmických zákonov
 • Tréning v kabalistickom poradenstve: Numerologická analýza osobností a párov
 • Prijatie nového kabalistu do duchovnej Atlantskej školy Kabaly, vďaka čomu dostáva osobné školenie a vzdelávanie kedykoľvek je to potrebné, 24 hodín denne, prostredníctvom anjelov

 

Atlantská Kabala 2 – Materiálny energetický obraz

 • Ľudský energetický systém ako prejav sefirot
 • Využitie svojej vlastnej energie k seba posilňovaniu
 • Karmický kapitál a rastový potenciál
 • Pôvod choroby a prekonávanie
 • Povolanie a poslanie
 • Sebapoznanie a sebaúcta
 • Zmierenie s Bohom
 • Harmónia a intuícia
 • Láska a rozhodnutie
 • Analýza partnerov a rodín

Atlantská Kabala 3 – Materiálny strom života

 • Materiálny strom života ako kozmická mapa a orientácia pre ľudí
 • Cesty zasvätenia človeka
 • Kabalistická analýza ako osud a analýza párov
 • Talenty a rast
 • Zem ako miesto realizácie

Atlantská Kabala 4 – Spirituálny strom života

 • Atlantský spirituálny strom života, hlbšia dimenzia stvorenia
 • Atlantská genesis
 • Zázrak a tajomstvo vtelenia
 • Skutočný význam takzvaného „pádu“
 • Podstata dokonalosti a ako ju dosiahneme
 • Spirituálne cesty zasvätenia človeka
 • Úloha anjelov
 • Tieňový strom
 • Kontakt s dušou

Atlantská Kabala 5 – Spirituálny energetický obraz

 • Moje schopnosti ako príspevok spoločenstvu
 • Počet partnerov a ich význam pre stretnutie
 • Životné motto
 • Energeticky silné dni
 • Archaický potenciál
 • Dokončenie kabalistického poradenstva
 • Obraz duše ako cesta k dokonalosti
 • Nová dimenzia
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.