Lekári, lieky a liečebné techniky v Atlantíde – Rozhovor s Ennea, časť 5.

Christall: Ako pracovali ľudia v období Atlantídy s energiami? Akými technikami liečili? Je naozaj pravda, že už existovala Reiki a každý v Atlantíde ju poznal a vedel používať? Ako ju odovzdávali ďalej?
Ennea: Začnem asi od konca. Výsadné právo liečiť mali jedine TIFAR-i. Po ukončení štúdií putovali krajinou a ponúkali svoje liečiteľské majstrovstvo. Ľudia ich všade prichýlili, pohostili, poskytli im jedlo a nocľah. Okrem nich neboli žiadni iní ľudia, ktorý by učili liečebné techniky. TIFAR-ov naučili liečiť príslušní kňazi a kňažky a táto technika sa nazývala AROLO. Jej určitá časť bola neskôr znovuobjavená ako Reiki. Existovali však aj iné liečebné techniky, o ktorých dnes už len málokto niečo vie alebo sa už ani nevie, že vôbec existovali.

Ch: Na doplnenie ešte jedna otázka, ktorú si už čiastočne zodpovedal: Poznáme dnes všetky liečebné techniky, ktoré sa používali v Atlantíde a ak nie, budeme schopní ich objaviť?
Ennea: Je možné, že ešte budú objavené.

Ch: Sú medzi neobjavenými liečebnými metódami i také, ktoré majú podobné účinky a dôležitosť ako AROLO?
Ennea: Áno, ale inak ako AROLO. Jedným z takých objavov je liek ASK. Prvé kroky ste v tomto smere už podnikli.

Ch: Tieto ešte neobjavené liečebné metódy predstavujú jednotu s AROLOm?
Ennea: Áno, jednoznačne. Aj keď oddelene od AROLA, pretože AROLO sám o sebe je uzatvorený systém. Skôr sú jeho vynikajúcim doplnkom.

Ch: Môžeme to charakterizovať tak, že AROLO je základom tejto metódy?
Ennea: Áno, môžeme to takto povedať.

Ch: Ako to bolo v Atlantíde s liekmi? Existovali vôbec?
Ennea: Áno, lieky, ktoré sme používali, boli zložené výlučne z prírodných zdrojov. V tom období sme disponovali aj údajmi o tom, ktorú chorobu vieme zvládnuť akou metódou, príp. ktorými liekmi. Existuje kniha, ktorú Raziel odovzdal Adamovi. Kniha, v ktorej sú zapísané všetky choroby a prírodné zdroje, ktorými je možné jednotlivé choroby liečiť. Teda nepracovali sme len s energiami, ale aj s takýmito prírodnými liekmi. A určite je možné v dnešných časoch znovuobjaviť i ďalšie. ASK je jedným z nich.

Ch: Akú hodnotu má Reiki v našich časoch?
Ennea: Reiki je, práve tak ako AROLO, časťou Božieho Svetla. A práve teraz, v období vychádzajúcej tmy, Svetlo hrá významnú úlohu.

Ch: Dnes znovu žijeme v technicky orientovanom svete. Údajne aj v období Atlantídy existovali technické prístroje. Predmetom nášho záujmu je predovšetkým liečebná palička či atlantský kríž a atlantský prsteň, ktoré sa v súčasnosti predávajú za veľké peniaze. Naozaj existovali v Atlantíde? Vyzerali tak ako dnes?Na aký účel sa používali?Majú aj dnes podobný účinok?
Annea: Existovala liečebná palička a aj kríž či prstene, ktoré sa nosili ako šperky. Ale to, čo dnes nazývajú atlantským krížom s dvoma zvislými stĺpmi, to je obyčajný výmysel. Práve tak ako údajný atlantský ochranný prsteň, ktorý žiadnu spojitosť s Atlantídou nemá. Jednoducho sa objavili v niektorých kultúrach, ale nemajú žiadny význam. Atlantský kríž, ktorý naozaj existoval, vyzeral úplne inak. To isté sa vzťahuje aj na liečebnú paličku. Môžem Vám opísať, ako fungovala, veď existujú ľudia, ktorí ju poznajú. Bol to liečebný prostriedok, ktorý dokázal zvýšiť moc TIFAR-ov. Touto paličkou prechádzali po meridiánoch tela. Týmto spôsobom znovu nabili každý meridián ako aj akupunktúrne body, a tým navracali zdravie. Je možné vyhotoviť jej skicu.

Ch: Sme schopní dnes vyrobiť takúto liečebnú paličku?
Ennea: Bolo by to možné, ale keďže je vyhotovená najmä zo vzácnych kovov, bola by poriadne drahá.

 

Prečítajte si aj štvrtú časť „Naprogramované kryštály predstavujú život – Rozhovor s Ennea, časť 4.

Prečítajte si aj šiestu časť „Atlantída a jej vzťah k iným kultúram – Rozhovor s Ennea, časť 6.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.