Naprogramované kryštály predstavujú život – Rozhovor s Ennea, časť 4.

 

Ch: Dovoľ nám ešte jednu otázku súvisiacu s učením. Medzičasom sme sa dozvedeli, že odovzdávanie vedomostí v Atlantíde prebiehalo pomocou naprogramovaných kryštálov. Takáto forma výuky bola rovnaká pre všetkých? Každý Atlanťan bol toho schopný, teda poznal metódu programovania a čítania kryštálov? Alebo to bolo výsadným právom len určitých ľudí a je možné, že aj v našej dobe existujú ľudia, ktorí ovládajú túto techniku? Sme aj my schopní sa ju naučiť a keď áno, tak ako?
Ennea: Toto je zrazu viac otázok naraz. Niečo však musím najprv vysvetliť. Kryštály neboli programované na odovzdávanie vedomostí a čítanie. Bolo do nich „vpísané“, a to jednou zvláštnou technikou. To tiež znamená, že vpísané netrvalo naveky. Vonkajším vplyvom to bolo možné zničiť. V prípade programovania kryštálov išlo o zmenu vnútornej stavby ich atómov. Tieto programy sú nezničiteľné a inými energiami sú použiteľné, aby sme nimi na niečo pôsobili. To znamená – kľudne to môžeme povedať tak, že predstavujú nejaký život. Ako počítač, ktorý disponuje istým programom, ktorý pomocou elektrickej energie ožije, a tak vykoná určitú úlohu. Písanie do kryštálov a ich čítanie bolo v prospech každého a učil sa to každý od detstva, teda od 10 rokov. Programovanie kryštálov bolo výsadou len niektorých kňazov. Vždy. Aby som sa vrátil k poslednej časti otázky. Podľa mojich vedomostí dnes existuje len jeden človek, ktorý je schopný kryštály programovať. Písanie do kryštálov a ich čítanie je určitá technika. Ľudia, ktorí sú spirituálne otvorení a niekto im ukáže cestu, sa toto môžu naučiť.

Ch: To znamená, že je možné sa naučiť programovať kryštály?
Ennea: Naučiť sa programovať kryštály je veľmi ťažké. Preto musím trochu skorigovať to, čo som povedal. Osoba, ktorá je schopná programovať kryštály, používa na programovanie jednotlivých kryštálov hotové programy. Teda tento človek nepíše/nevytvára sám programy ako niektorí kňazi kedysi, ktorí toho boli schopní. On dávne atlantské programy „len“ vloží do dnešných kryštálov.

Ch: Chceli by sme v súvislosti s kryštálmi položiť ešte jednu otázku. Dajú sa dnes nájsť kryštály pochádzajúce z Atlantídy, ktoré obsahujú nejaké vedomosti? Ak áno, ako ich môžeme rozpoznať? Majú tieto kryštály nejaké poznávacie znamenie? Pochádzajú z Atlantídy chýrne kryštálové lebky a skrývajú nejaké vedomosti?
Ennea: Aj dnes je ešte možné nájsť staré atlantské kryštály. Dajú sa rozpoznať podľa viditeľného trojuholníka, ktorý sa nachádza v ňom. Trojuholníkom označovali už popísané kryštály, a tak ich odlišovali od nepopísaných. Úmyselne tu hovorím o „popísaných“ kryštáloch, a nie o naprogramovaných. Teda len popísané kryštály sú tie, ktoré obsahujú vedomosti. Ak už trojuholník v ňom nie je viditeľný, tak už žiadne vedomosti neobsahuje, teda nie je viac čitateľný. Kryštálové lebky pochádzajú výlučne z Atlantídy a naozaj obsahujú vedomosti, ale pri týchto ide o „OANU“, čo znamená, že nie sú napísané, ale naprogramované a obsahujú určité vedomosti. Ale túto tému by som nechcel teraz hlbšie rozoberať.

 

Prečítali ste si aj predchádzajúcu tretiu časť „Pojmy ako stará a mladá duša sú skôr zavádzajúce – Rozhovor s Ennea, časť 3.„?

 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.