Týchto 22 brán musíte spoznať, aby ste dosiahli úplnosť svojho Ja

ataja-22-ciest-zasvatenia-560x400

Rôzne kultúry s duchovnými vedomosťami, ktoré sú súčasťou atlantského dedičstva, uvádzajú 22 brán k osvieteniu, 22 stupňov zasvätenia, 22 kariet tarotu…

Týchto 22 brán musíte spoznať, aby ste dosiahli úplnosť svojho Ja.

Atlantskí kňazi, tzv. lokiovia, poznali okrem 22 symbolov – ciest zasvätenia, aj 22 charakteristických polôh tela. Tie boli spojené s jednotlivými stupňami poznania na duchovnej ceste.
Uvedené polohy spolu s používaním rôznych symbolov, dýchacími technikami, použitím drahokamov a polodrahokamov, pomáhali uvedeniu vedomia do stavov tých najhlbších úrovní možnosti poznania.
ATAJA prináša hlboké poznanie

Spojením mysle, pocitov a polohy tela s vyváženým a celistvým spôsobom ponúka ATAJA viac, než len meditačnú techniku. Ponúka uvedenie vedomia do stavu možnosti získania tých najhlbších poznatkov, vybudenia prúdenia ušľachtilých energetických tokov celistvého Ja.
Svoje telo vďaka tomu môžete uviesť do harmonického stavu, čo bežný človek vníma a charakterizuje ako zdravie.
Popri uvedenom pomáha uvedomiť si vlastný životný priestor a podáva nám pomocnú ruku pri uvedomelom kráčaní cestou nášho života.

Životným križovatkám sa nevyhneme
Vďaka poznaniu, ktoré takýmto spôsobom môžeme získať, získame tým aj jednoznačnú pomoc na našich životných križovatkách. Dostávame tak odpoveď na otázku: Ktorá cesta je teraz pre mňa tá správna?
ATAJE náchádzame v najrôznejších kultúrach

V jednotlivých kultúrach sa rôznymi spôsobmi zachovali a v zmenenej forme odovzdávali niektoré prvky z uvedených ATAJÍ. Vo východných kultúrach sa s ich stopami môžeme stretnúť aj v základoch jógy, v najzákladnejších prvkoch taj-či, či-kungu, v európskych a prírodných národoch nájdeme ich stopy v najrozličnejších podobách šamanských meditačných polôh atď.

Zachované prvky ATAJÍ teda ľudstvo používa v rôznych technikách, pod inými názvami, na ceste získania poznania, či na uchovanie a vylepšenie zdravotného stavu a v neposlednej miere na rozširovanie vedomia, na získanie tých najhlbších právd života a existencie.

Jednotlivé prvky ATAJÍ nám umožňujú v tej najčistejšej a najpodstatnejšej forme používať dané polohy na ceste duchovného rastu, rozširovania vedomia, na uchovanie zdravia a vitálnej sily.

 

Na seminári ATAJA – 22 ciesta zavätenia sa môžete ponoriť do tohto starodávneho majstrovstva.

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete tu: pozitivnevysledky.sk/1-prihlaska-na-kurz-ataja-22-ciest-zasvatenia/

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.