Rozhovor s Ježišom – časť 3.

Ch.: Bol Ježiš v Indii a Kašmíre? Sú to dve z mnohých tvrdení o jeho pobyte. Ak je to pravda, ako sa tam Ježiš dostal? Myslíme na veľmi obmedzené možnosti cestovania v tom čase a samozrejme aj na nedostatočné geografické znalosti, ktoré museli zohrávať istú rolu.

Nie. Nikdy som nebol v Indii alebo Kašmíre. Ani som nebol Budhista, ako sa tvrdí v jednej novej (pozn.: v čase vydania článku v časopise Christall) knihe. Muž, ktorý sa vydával za Ježiša a išiel do Kašmíru, bol brat. To znamená môj essénsky brat, ktorý bol vybratý, aby odviedol na nesprávnu stopu a zlú cestu vtedajších prenasledovateľov. Vtedy to pôsobilo tak, že ak skutočne utečiem, utečiem s ostatnými navštíviť Indiu, kde je usadených mnoho izraelských kmeňov.
Ch.: Koľko mal Ježiš rokov, podľa rokov života, keď zomrel?

Mal som 138 rokov.

 

Ch.: V našom prvom rozhovore sme sa dozvedeli o „tretej“ Kristovej osobnosti, ktorej úlohou je dokončiť Ježišom začaté dielo. Na to má táto osobnosť alebo aj „osoba“ – „prísť ako zlodej v noci“. Prosíme o bližšie vysvetlenie, čo máme rozumieť pod „treťou Kristovou osobnosťou“? A ako máme rozumieť tomu, že „Kristus príde ako zlodej v noci.“

Treťou osobnosťou Krista je Pavol. Jeho úlohou bolo založiť cirkev ako ideálne zjednotenie, spirituálne zjednotenie. Ale pretože je dnešná cirkev všetko ostatné, len nie to, je jeho úlohou priviesť ju k náprave. To znamená: navráti človeku jeho božskú slobodu a cez základňu veriacich budú cirkvi prinútené k zmene zmýšľania. Môj výrok „A pozri, príde ako zlodej v noci!“ znamená, že len málo vyvolených ho rozpozná, zatiaľ čo väčšina nebude mať najmenšie tušenie. Teda bude viesť normálny život ako normálny človek. Bude mať určitú povesť v spirituálnej sfére a bude predstavovať osobnosť, ktorá bude priťahovať ľudí. Je to potrebné, aby sa napomohlo zmene vo vašom zmýšľaní, ale bude normálnym človekom s ľudskými slabosťami. Neznamená to, že bude mať slabé schopnosti, len budú inak oceňované v čase, kedy už spirituálne schopnosti nebudú ničím výnimočným.

 

Ch.: Keď slávime Vianoce, vždy sa pýtame: Čo máme rozumieť pod pojmom „nepoškvrnené počatie“ alebo inak povedané: Skutočne neotehotnela Mária s mužom a napriek tomu počala Ježiša? Ak áno, ako sa to stalo?

Áno, bolo to nepoškvrnené počatie. Moja matka nebola s mužom a predsa otehotnela. Bol to zázrak Otca, ktorý ale musel mať biologický základ. Biologicky sa v jej tele nachádzala nie len maternica, ale aj mužský semenník. Samotný zázrak spočíval v tom, že semenník mal prístup k maternici a došlo k samooplodneniu. Spirituálny zázrak „nepoškvrneného počatia“ má celkom reálne biologické pozadie.

 

Ch.: Vedci nie sú jednotní v tom, či v čase Ježišovho narodenia bolo na nebi vidno zvláštnu hviezdu, napr. Halleyho kométu a ukázala trom mudrcom z východu cestu? Na to nadväzuje otázka: Skutočne existovali „traja mudrci z východu“ a navštívili Ježiša?

Áno, skutočne v tom čase vyšla hviezda. Nebola to Halleyho kométa, ale hviezda, ktorá sa rozžiarila a rozpadla. Traja mudrci z východu boli astrológovia, skutočne nasledovali hviezdu a navštívili ma. Aj napriek tomu, že sa podobné príbehy vyskytujú v mitraizme a zoroastrianizme, nebola táto legenda prebratá, ale sa skutočne stala.

 

Ch.: V prvom rozhovore bolo povedané, že Ježiš bol ženatý s Máriou Magdalénou. Bola to „svadba v Káne“? A doplňujúca otázka: Boli v Ježišovom osobnom živote ešte ďalšie ženy, napr. nejaká snúbenica?

Začnem s odpoveďou na poslednú časť otázky. Vo veku 18 rokov som spoznal Myriam z hory Karmel, teda vo vzdelávacom zariadení essénov na hore Karmel a oženil som sa s ňou. Myriam zomrela o 7 rokov neskôr. Svadba v Káne bola svadbou Márie Magdalény s mojím bratom, ktorý tiež neskôr zomrel. A keďže som bol slobodný a zákon prikazoval, že slobodný muž sa má oženiť s vdovou po svojom bratovi, vzal som si ju. Z manželstva s mojím bratom nemala deti, ani ja som s Myriam žiadne deti nemal. Až my dvaja sme mali spolu dve deti, ako bolo povedané v prvom rozhovore.

 

Ch.: Niektorí biblickí vedci tvrdia, že Ježiš prejavoval prehnanú – možno dokonca sexuálnu – náklonnosť k svojmu najobľúbenejšiemu apoštolovi Jánovi. Mal tento vzťah nejaký význam a čo bolo na ňom mimoriadne?

Najskôr treba povedať, že Ján bol môj bratranec a poznali sme sa od mladosti. Spoznali sme sa, keď sme sa s rodičmi vrátili z Egypta. Mal som teda 12 rokov, keď sme sa stretli. Odvtedy sme boli veľmi často spolu a mali sme mimoriadne srdečný a láskyplný vzťah. Aj preto, že Ján veľmi intenzívne cítil, kto som a aký význam som mal. A primerane tomu mal svoje srdce veľmi otvorené pre mňa a moje srdce bolo otvorené pre neho. Sexuálny vzťah sme nikdy nemali. V písomných zvitkoch sa na určitom mieste píše, že sme sa s Jánom stretli a boli sme nahí. Nemalo to ale nič so sexualitou, pretože vtedy išlo o obrat zasvätenia essénov.

 

Ch.: Cirkvi opisujú Ježiša ako ustavične trpiaceho a vážneho človeka. Naša otázka: Neboli v živote Ježiša žiadne piesne a nemal sa na čom zasmiať?

V mojom živote bolo mnoho spevu a smiechu. Žida bez tanca a piesní si nemožno predstaviť. Tancoval som, smial som sa, miloval som a spieval som. Hral som na hudobnom nástroji podobnom harfe a veľmi rád som tancoval, smial sa a spieval piesne.

 

Ch.: Bolo napísané, že Ježiš bol z rodu Dávidovho. Ak ale Jozef nebol sploditeľ, ako mohol byť Ježiš z rodu Dávidovho? Doplňujúca otázka: Ako to, že boli dvomi evanjelistami uvedené dva rôzne rodokmene Ježiša?

Posledná doplňujúca otázka je vlastne kľúčom k odpovedi: celé tajomstvo je v tom, že ako môj otec, tak aj moja matka boli z rodu Dávidovho, avšak z dvoch rôznych vetiev. A tak som bol skutočne rodu Dávidovho, pretože aj moja matka bola z Dávidovho rodu, a tým som bol aj právoplatný nástupca trónu Izraela.

 

Ch.: V akom meste sa Ježiš narodil a kde žili jeho rodičia? Skutočne sa jedná o Betlehem a Nazaret?

Nie. Rodičia žili v Beth Shearime, ktorý bol vzdialený od miesta, na ktorom neskôr vznikol Nazaret. Mesto Nazaret vzniklo podstatne neskôr. Tu sa jedná o prekladovú chybu. Prekladatelia stotožnili pri preklade slovo nazorejci alebo nazarejci  s mestom Nazaret bez toho, aby vedeli, o čo sa jedná. Vychádzali z toho, že nazorejci a nazarejci museli pochádzať z Nazaretu. Je to vecne nesprávne, pretože sa tu jedná o označenie essénov, ktorí neboli, tak ako zelóti, pripravení bojovať so zbraňou. Ako som už povedal, rodičia pochádzali z Beth Shearimu. Pravda je, že ja som sa naozaj narodil priamo v Betleheme.

 

Ch.: V evanjeliách sa píše, že Ježiš kráčal po vode. Mal Ježiš skutočne takú schopnosť?

Áno, dokázal som kráčať po vode. Bolo to umenie levitácie, ktoré mi umožnilo niečo také urobiť.

 

Ch.: Je niečo, čo by si chcel možno našim čitateľom povedať alebo do nového roka zaželať?

To je ťažká otázka, pretože by som každému z vás niečo rád povedal. Napriek tomu – jedno by som vám všetkým do nasledujúceho roka 1995 zaželal: Určite to bude rok plný udalostí. Ale nech príde čokoľvek, vo vašich očiach dobré alebo zlé, dôležité je, aby ste sa rozpamätali na to podstatné. A vyvarujte sa „Mene-Tekel-Ufarsin“! (Pozn.: „Zvážené a posúdené“ napr. v zmysle potrestania hriechov)

 

Ch.: Má zmysel aj v tomto vydaní Christallu poukazovať na to, že ty Raziel slúžiš ako sprostredkovateľ a priamy kontakt s Ježišom nie je pre nás ľudí možný? (pozn.: Raziel je „anjel božských tajomstiev“. Jeho meno znamená „Boh je moja blaženosť“.)

Áno. (pozn.: Ľuďom nie je umožnené mať priamy kontakt s Ježišom alebo Máriou alebo apoštolmi! Vždy je nevyhnutné sprostredkovanie cez vyššie postaveného anjela.)

Lúčim sa dnes s vami, želám vám všetko najlepšie a veľa Otcovej lásky. Shalom aleijem!

Ch.: Aleijem Shalom!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.