Rozhovor s Ježišom – časť 2.

CH: Znovu pod aspektom rozšíreného nedorozumenia a chybného výkladu: Čo sa chápe pod posledným súdom a čo pod návratom Ježiša? Pýtame sa oboje v zmysle: jestvuje tam súvislosť?

Znovu musíme poukázať na to, že sa to nesmie nazývať návrat Ježiša ale návrat Krista. Ak to takto opravíme, potom neznamená „súdny deň“, „posledný súd“, „v deň posledného súdu“ nič iné, než začiatok novej fázy ľudstva. Tá nastane so začiatkom návratu Krista a označí udržiavaciu fázu v zmysle spirituálneho vývoja, fázu, kde bude mať človek možnosť rozvinúť sa, a to dobrovoľne, bez tlaku utrpenia a tak nájsť znovu cestu k Otcovi. Preto to označenie „V súdny deň“ alebo „Súdny deň“ a nie „najstarší deň“. Znamená to posledný deň – a nemyslí sa tým koniec sveta.

 

CH: Teraz by sme chceli skočiť k inému celku a položiť otázku, ktorá sa silno týka dnešného diania, aktuálneho diania: je mnoho ľudí, ktorí o sebe hovoria, alebo sa o nich tvrdí, že majú viac či menej stály kontakt s Ježišom; to by znamenalo, že Ježiš hovorí cez nich a chce cez nich oznamovať. K tomu patrí aj to, že mnoho ľudí, prípadne celé organizácie majú názor alebo tvrdia, že Ježiš cez nich lieči. Je táto predstava a s tým spojená viera vhodná?

Som v každom z vás. Kde sú dvaja spolu v mojom mene, tam som v strede medzi vami. Tak som to povedal a tak to je. To ale neznamená, že jestvuje možnosť mať priamy zásah. A práve tento rozhovor so mnou a Razielom ako poslom mojich odpovedí ukazuje, že pre vás nie je možné prenikať do rovín, v ktorých sa nachádzam ja a iní. Inými myslím napríklad apoštolov, ktorí sa už tiež neinkarnujú, pretože aj ich úloha je dokončená. Prístup k nám sa nedá získať, je prinášaný, ako v tomto prípade, špeciálnym sprostredkovaním anjela, ktorý, ako môj posol, ďalej podáva moje odpovede. Priamy kontakt ku mne a mojej sile nie je možný, pretože takú vysokú vibráciu by nik, kto je stvorený z matérie, nevydržal.

 

CH: Teraz nadviažeme na cestu, prípadne pokus, ako nadviazať kontakt s Ježišom. Chceli by sme sa opýtať na iný smer: Hľadá, respektíve nadväzuje Ježiš priamy kontakt s ľudstvom a ak áno, akým spôsobom, keď nie čisto len cez svoju lásku?

Kontakt, ktorý robím, je cez vás. Tak ako ste časťou Kristovej sily, som aj ja časťou Kristovej sily a tento kontakt sa môže uskutočniť len tak, že sa posilní Kristova sila a dá vám na vedomie, že je vo vás. Inak nehovorím cez nikoho.

 

CH: K tomu sa veľmi dobre hodí otázka o sebapojatí dnešnej cirkvi. Zástupcovia cirkvi – myslíme tým cirkev ako organizáciu – stále hovoria, že sa odvolávajú na Ježiša a že predstavujú Jeho cirkev. Prípadne sa chápu ako Jeho, teda Ježišova cirkev. Čo mieni Ježiš samotný o tomto výklade?

Ako môžu byť oheň a voda jedno? Ako môže pochádzať oheň z vody alebo voda z ohňa? To, čo sa dnes označuje ako cirkev, ako moja cirkev, je – hovorím to s veľkým žiaľom – skôr domovom Satana ako domovom mojich nasledovníkov. Ako môže korupcia, vraždenie, snaha o peniaze a moc a všetko čo je s tým spojené, byť spojené s mojim nasledovaním? A k tomu dodávam, že celková forma cirkvi, teda forma organizácie s pevnými pravidlami a predpismi, nikdy nebola mojim úmyslom. Ním bola čisto ideová spoločnosť, spirituálny smer, kde by ste sa naučili, že máte Matku a Otca v Nebi a ste s nimi v jednote. Teda snahou môže byť len odísť preč od organizácie, ktorá chce využiť sprostredkovanú pozíciu medzi vami a vašim Otcom, ale v skutočnosti len postavila bariéry, namiesto toho aby túto stredovú pozíciu v zmysle vedenia a učenia rozbiehala, tak ako som to od nich chcel.

Príde čas, kedy sa táto cirkev znovu stane tým, čím mala byť a prevezme túto úlohu, ktorú už dnes nevykonáva.

 

CH: Táto téma, cirkev, a práve aktuálna cirkev, nás znovu privádza k chybným výkladom a k inej zvláštnej téme, ku ktorej prosíme o vysvetlenie a odpoveď: A síce – aký bol alebo je Ježišov postoj k sexualite, antikoncepcii a potratom, zjavne dosť odklonený od cirkevného výkladu?

Môj postoj k sexualite jednoducho vlastne vychádza z toho, že som bol ženatý a mal som deti. Keby som k tomu mal odpor, neoženil by som sa a nesplodil by som deti. Sexualita je jediná možnosť ľudí, ako v samých sebe uskutočniť blízkosť Boha, keďže je to jediná možnosť, ako môžu sami vykonať akt stvorenia.

Čo sa týka antikoncepcie, môžem povedať, že nie som ani za, ani proti. Lebo: duše, ktoré sa majú narodiť, sa narodia tak, či tak. Či už s antikoncepciou alebo bez nej. Vy sami viete z poznatkov medicíny, že napriek možnostiam antikoncepcie, sa vždy vyskytli situácie, keď sa deti narodili aj napriek nej. Boli splodené aj tak. Nesplodíte nijakú dušu, ktorá nechce byť splodená a nemá byť splodená, či už s antikoncepciou alebo bez nej.

Čo sa týka potratov, k tomu môžem povedať len, že je pre vás veľmi ťažké určiť, či sa tu jedná o vraždu alebo nie, keďže nie každý plod má dušu – a len vtedy, keď je k dispozícii duša, je to vražda. Takže vlastne môže byť len ten postoj – zo základu odmietať potraty.

To ale vyzerá inak, keď sa ľudia ocitnú v núdzovej situácii, napr. kvôli znásilneniu. Potom je aj z božského hľadiska takýto potrat legitímny, pretože v tom prípade duša neosídli plod. A je to tak, že táto duša z karmických dôvodov chce zažiť potrat.

 

CH: Prosíme aj o odpoveď a vysvetlenie na otázku, ku ktorej tiež jestvuje veľmi veľa rôznych a dopletených výkladov, celkom krátko: Bol Ježiš essénom?

Áno, bol som essénskym majstrom. Presne ako moja mama a otec, patril som aj ja k essénom.

 

CH: A ešte niečo, čo pletie mnoho takzvaných Biblie znalých ľudí: Prečo nosí jedna časť mladých zbrane?

Ja sám som povedal: Neprišiel som na to, aby som priniesol lásku, ale meč. Pre mňa to bolo tak, že mnohé sa v dávnych časoch dalo uskutočniť len tak, že som mal okolo seba veľký zástup ľudí, ktorí boli tiež ozbrojení, čo sa navonok rovnalo istému tlaku moci, ale aj tlaku ozbrojenosti. Nesmieme zabudnúť na to, že časy vtedy boli nepokojné a boli tu obavy, že by som nebol býval mohol dokončiť moju misiu, pretože nás mohli prepadnúť okolité lúpežnícke bandy.

A čoraz viac chlapcov, a aj žien, ktoré boli pritom (spravidla bolo okolo mňa 200 a 250 ľudí), bolo ozbrojených. Bolo možné, že by neboli v stave sa brániť. Pričom tieto zbranie predstavovali často len odstrašujúce opatrenia, keďže pre mňa bolo možné brániť sa aj inak, ak by som chcel, a keby k takej situácii došlo.

Ešte krátka pripomienka: Stalo sa, že veľkú časť mojich mladých essénov tvoril smer zelótov, ktorí by tak či tak nikdy nestrpeli, keby sa im povedalo, že by mali zložiť svoje zbrane. Keďže zelóti boli pripravení hocikedy vystupovať za svoju vieru aj so zbraňami. Koniec poznámky.

 

CH: Isté Ježišovo životné obdobie zamestnáva mnohých dnešných kresťanov stále veľmi silno: je to čas jeho detstva až do veku 12 rokov. Doba, ktorá sa týka predovšetkým obrazu Ježiša v chráme. Naša otázka: Kde bol Ježiš v tejto dobe?

Nachádzal som sa s mojimi rodičmi v Damasku* v egyptskej púšti, pri tamojších essénskych sestrách a bratoch, takzvaných terapeutoch. Získal som tam svoje vzdelanie ako essénsky majster – lepšie povedané, nastúpil som tú cestu, keďže ukončenie tohto výcviku som získal až v školiacom mieste na hore **Karmel.

*Damask v Egypte si netreba pliesť s Damaskom v Sýrii. Bol objavený v roku 1985.
**Archeológovia vedia, že sa na hore Karmel naozaj našlo takéto miesto.

CH.: Cez ktoré more sa Ježiš plavil? Kam a čo bol jeho cieľ? A vrátil sa ešte do krajiny pri Genezaretskom jazere?

Plavili sme sa Stredozemným morom a priamou cestou sme dorazili ku krajine, ktorú nazývate Francúzsko. Dôvodom bolo, že existovali obchodné vzťahy medzi essénskymi obchodnými domami a Druidami/Keltmi vo Francúzsku. Tu sme sa usadili a do Izraela sme sa už nevrátili.

 

CH: Kde Ježiš zomrel, v ktorej krajine? Kde je jeho hrob? Doteraz sa myslelo, že Ježišov hrob je v dnešnom Izraeli v starej Palestíne v Jeruzaleme.

Môj hrob sa nachádza spoločne s hrobom Márie Magdalény vo Francúzsku.

 

CH: Ako to, že nie je známe skutočné miesto hrobu, ale uctieva sa úplne iné miesto? Je dôvod alebo má svoj význam, že je tisícročia uctievané „falošné“ miesto hrobu?

Dôvodom je, že cirkev pátrala po hrobe, ktorý však nenašla. Tiež aj zlá interpretácia evanjelií. Cirkev ešte ani dnes nevie, že hrob sa nachádza vo Francúzsku. A to, že je uctievané nesprávne miesto, nemá žiadny ďalší význam. Pri hrobe v Izraeli sa jedná o hrob, z ktorého som mal vstať z mŕtvych. „Mal vstať“ sa vzťahuje na to, že tento uctievaný hrob je nepravý, hoci vedci a cirkvi vedia, že hrob, v ktorom som skutočne ležal, je neďaleko toho uctievaného a že sa tu jedná o omyl. Napriek tomu sa pridržiavajú toho, že je to správny hrob. Kto chce vidieť nejaký zmysel, tak jedine v tom, že tento hrob je pamätníkom podvodu cirkvi na veriacich.

 

CH: Bude skutočné miesto hrobu v blízkej budúcnosti zverejnené? Dozvieme sa podrobnosti? Ak áno: súvisí toto odhalenie s určitým vývojom?

Hrob bude zverejnený, keď bude ľudstvo pripravené prijať pravdu. Niekoľko málo ľudí vie, kde sa nachádza. Ešte nie je vhodný čas, aby to bolo zverejnené širokej verejnosti. Môže k tomu dôjsť až neskôr, a ľudia sa musia pomaly pripraviť na samotnú pravdu.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.