Odpoveď na otázky, ktoré si kladie celý svet – Rozhovor s Ennea, časť 7.

stvorenie-sveta-939x540

Christall: Potopenie Atlantídy treba chápať ako novú úlohu?
Ennea: Jednoducho to bolo súčasťou Božieho plánu a obnovy sveta.

Ch: Prečo práve Atlantída sa stala „vyvolenou“ Rajskou záhradou a ako v súvislosti s ňou máme chápať príbeh o Adamovi a Eve?
Ennea: V Biblii stojí: „Potom Boh povedal: Stvorme človeka na svoj obraz………“ Boh stvoril svoju podobu vo forme človeka, ktorému dal časť seba, t.j. dušu. A to priamo. Stalo sa to v Karaluanga. Na iných kontinentoch sa pomaly rozvíjal život, kde neskôr bytosti tiež naplnil dušou a tak aj tam vytvoril svoje podoby. Toto bolo jednoducho želaním Boha, aby takouto formou oživil časť seba. Lebo Boh sa má rád a to vyjadril stvorením človeka.

Ch: Prečo potom bolo treba obnoviť svet?
Ennea: Myslíš tým na vyhnanie z Raja?

Ch: Áno, lebo ak Karaluanga umožnila žiť bez padlých anjelov, bez vplyvu temna, tak prečo bolo potrebné vyhnanie z Raja? Na ostatným miestach Zeme mohli ovplyvňovať temní anjeli ľudí? Vyhnanie z Raja sa udialo až v období techniky? V akom časovom slede sa toto všetko stalo?
Ennea: Zhrešenie anjelov sa udialo v období pred Atlantídou. Nesmeli zasahovať. Len s povolením Boha tak mohli urobiť. Vtedy sa udialo prvé zhrešenie, prostredníctvom ktorého sa mohol Satan ujať vládnutia a praktikovať svoju moc. Muselo sa tak stať, aby aj ostatné duše žijúce na iných kontinentoch našli cestu späť. Veď Atlantída bola len malou časťou sveta. Preto sa to všetko muselo udiať, svet sa musel obnoviť, aby sa kolesá znovu pohli a ľudia boli schopní znovu sa učiť. A k učeniu patrí aj pokušenie. Schopnosťou učiť sa, ste dostali šancu na návrat k Otcovi a aj On dostal šancu, aby bytosti, ktoré vyformoval na svoj obraz, priviedol späť k sebe prelomením pozemských zákonov hmoty, ktoré On stvoril. Božie zákony neumožňujú, aby ním stvorenú Zem jednoducho zbúral, a tak všetky duše prinavrátil. Zákony hmoty vyžadujú, aby sa duše, ktoré žijú v ľuďoch, spoznali a uvedomili si, že všetci sme len jeho časťou. Aby návrat bol ich vlastnou vôľou a túto túžbu naplnili učením, v záujme dosiahnutia dokonalosti, ktorá je potrebná k návratu k Otcovi.

Ch: Ďakujeme. Často sa hovorí o „tisícročnom mierovom období“. Čo príde po ňom?
Ennea: Pred Bohom je tisíc rokov ako jeden deň. A jeden deň ako tisíc rokov. Výraz „tisícročné mierové obdobie“ je len symbolický a znamená toľko, že človek urobil jeden skok vo svojom vývoji, ktorý ho vedie k dokonalosti.

Ch: Aký je Tvoj názor na dnešnú dobu, na dnešných ľudí?
Ennea: Na akú oblasť sa vzťahuje otázka?

Ch: Často počuť názory, že sme došli do poslednej fázy Apokalypsy. Nejedného to napĺňa strachom.
Ennea: Súčasné obdobie je skúšobným obdobím. Aj nadchádzajúce katastrofy a vojny sú cestou k dokonalosti za účelom definitívneho ukončenia učebného procesu pre celé ľudstvo, aby mohlo vo svojom vývoji urobiť ohromný skok vpred. Dnešní ľudia mi veľmi pripomínajú ľudí z technického obdobia Atlantídy. Viac ich zaujíma to, čo sami stvorili, teda vlastná tvorivá sila, ako ich vlastná bytosť, teda ich vlastná časť Boha a zodpovedanie otázok: kto sú, odkiaľ pochádzajú a kam smerujú.

Ch: To znamená, že keď pominie skúšobné obdobie, znovu sa dostaneme do Rajskej záhrady?
Ennea: Vtedy to bude znamenať obrovský krok pre ľudstvo, pre ľudí, ktorí v tom čase budú žiť. Toto ešte nebude stav absolútnej dokonalosti ako kedysi v Rajskej záhrade v Atlantíde. Aj dnes sa hovorí o novom človeku, ktorý sa vtedy narodí. O novom človeku, ktorý nebude potrebovať jesť a piť, lebo svoju energiu, tak ako my, z väčšej časti bude schopný načerpať z okolia.

Ch: Aký mali vzťah ľudia v Atlantíde k smrti, a aký význam pre nich mala?
Ennea: Smrť neexistovala v tej forme ako dnes. Existovalo opustenie tela za účelom návratu, prípadne výmeny tela. Preto neexistoval smútok, len istota. Smrť ako ju poznáte vy, bola daná človeku až po zhrešení, teda po spáchaní prvej vraždy v Atlantíde.

Ch: Teda existovalo vedomé opustenie tela. Muselo sa to udiať? Existovalo starnutie?
Ennea: Starnutie existovalo – áno. Časom pôsobia zákony hmoty. Mozgová šišinka vtedajších ľudí podstatne dlhší čas vstrebávala melatonín ako dnes. U vás sa melatonín dá kúpiť vo forme lieku na posilnenie organizmu.

Ch: Chceli by sme sa niečo dozvedieť o zovňajšku Atlanťanov, o ich bytí.
Ennea: Táto otázka je príliš globálna, priveľmi všeobecná, lebo o tomto by som mohol rozprávať celé týždne.

Ch: Keď si ľudia prečítajú tento rozhovor, snáď sa budú chcieť dozvedieť ešte viac. Z dôvodu ďalších otázok by si bol ochotný vrátiť sa a poskytnúť ďalšie interview?
Ennea: Uvidíme.

Ch: Veľmi Ti ďakujeme, že si prišiel!
Ennea: Lúčim sa s vami. Nech vás sprevádza Božia láska. A nech vás Boh žehná, vás a vašu prácu.

 

Prečítali ste si aj šiestu časť  „Atlantída a jej vzťah k iným kultúram – Rozhovor s Ennea, časť 6.“ ?

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.