Keď sa povie biela mágia

Slovo mágia v ľuďoch vytvára rôzne pocity, ktoré sú vo väčšine prípadov spojené so strachom z neznáma. Čo teda slovo mágia znamená?

Mágiu by sme mohli definovať ako náuku o silách, alebo cielené usmerňovanie nahromadenej energie. Základom toho, aby ste mohli mágiu použiť, je viera. Viera v techniky mágie a viera vo výsledok. Veľa ľudí tvrdí, že nemá dostatočnú dôveru v to, že sa ich sny či priania splnia. Jednoducho nedokážu dôverovať tomu, že stačí si len priať a dostanú to, čo si želajú. O bielej mágii sme sa rozprávali so skúseným liečiteľom Eckardom Strohmom: „Skúsme sa pozrieť na to takto: Keď každé ráno vstaneme a ideme do práce, veríme, že na konci mesiaca dostaneme výplatu. Ak podnikáme a poskytujeme služby, veríme, že nám faktúru v dobe splatnosti vyplatia. Keď nastúpime na vlak, veríme, že nás dovezie do cieľovej stanice. Každý človek verí! Tak prečo by sme nemali dôverovať Bohu, že nám splní naše priania? Ak veríme veciam, ktoré nevieme ovplyvniť, prečo máme obavy v prípade, pri ktorom máme vplyv? Lebo ak veríme sebe (čo vieme ovplyvniť), potom veríme aj Bohu. Lebo Boh je v nás…“

Biela verzus čierna mágia

Mágiu rozdeľujeme na bielu a čiernu, a ako aj farby napovedajú, biela mágia sa používa pre dobro vecí a pri čiernej sa techniky mágie zneužívajú. „Ak mág niekomu cielene škodí, stáva sa z neho čierny mág. Škodiť môže tak, že energia, ktorú vysiela sa zachytí o strach človeka v jeho energetickej sústave a cez tento bod sa naňho napája. Z toho vyplýva, že ak je naša viera silná, nemáme v sebe strach, žiadne čierne sily na nás nemôžu pôsobiť. Predtým, ako sa niekto uchýli k praktikám čierneho mága, alebo aj objednaniu jeho služieb, treba vedieť, že za vedomé zneužitie techník mágie sa neskôr pyká. Všetko, čo vyšleme, znásobenou silou sa vráti aj k nám. A keďže čierny mág si je vedomý tejto univerzálnej zákonitosti, a vie, že raz bude musieť vyrovnať účty (zapredáva svoju dušu), jeho služby sú enormne drahé,“ vysvetľuje Eckard Strohm počas seminára o bielej mágii. V bielej mágii sa techniky používajú v súlade s Božími zákonmi. Na čo všetko sa môže mágia použiť? Napríklad, na

 • plnenie snov a cieľov,
 • zbaviť sa rôznych návykov,
 • podporu a získanie finančnej prosperity,
 • zvýšenie sebavedomia a získanie sily na prekonanie prekážok,
 • pomoc pri láske a vzťahoch,
 • podporu a zvýšenie životnej energie, cieľavedomosti a podobne.

Ako to funguje?

Všetko vo vesmíre je energia, čo môžeme opísať aj tak, že všetko vo vesmíre pochádza z najvyššej sily. V bielej mágii sa využíva práve táto sila, ktorá sa cez rôzne techniky a úkony mágie formuje a využíva na dosiahnutie cieľa. Ako to funguje? Svet je viacdimenzionálny a na všetkých úrovniach je prepojený do jedinej veľkej a mnohoúrovňovej energetickej siete. Vďaka tomu, keď sa na jednom mieste nazhromaždená energia určitou technikou vyšle k druhému miestu, táto sila pomocou tejto siete bude pôsobiť rovnako, ako by sme na tom druhom mieste fyzicky boli.

Čo všetko môžeme označiť ako „dobrú“ mágiu?

Ako bielu mágiu môžeme označiť koncentráciu pozornosti pre dobro seba, či iných, čím zhromažďujeme silu a pôsobíme ňou. Ďalej, rôzne špecifické techniky, rituály a tiež vyvolaní duchovia a božstvá, ktorých si biely mág privoláva na pomoc. Môžeme tiež povedať, že biela mágia je umenie, ako meniť veci v našom živote silou vôle. Zoberme si príklad afirmácií. Afirmácie sú pozitívne tvrdenia, ktoré si sami vytvoríme, opakujeme ich a naša viera im dáva silu pre zhmotnenie v našom živote. Čím je viera silnejšia, tým sa naše priania skôr splnia. Opakovaním a našou vierou zhromažďujeme silu a pôsobíme ňou. Pracovať s takouto nahromadenou silou sa dá ale aj rýchlejšie, cez špeciálne techniky bielej mágie, pri ktorých sa môžu, ale aj nemusia použiť rôzne pomôcky a nástroje (talizmany, amulety a podobne). Tieto konkrétne techniky sa mágovia učia na kurzoch a školách.

Rituály na koncentráciu energie

Ďalším nástrojom v bielej mágii sú rituály. Aký je rozdiel medzi afirmáciou, technikou a rituálom?

Afirmácie sú tiež jednou z techník. Ide o pozitívne prehlásenia, ktoré opakovaním vytvárajú zmenu nastavenia mysle, čím meníme svoju realitu. Technika je postup vykonania nejakého úkonu a rituál sleduje istú schému takýchto úkonov, ktoré sa stále opakujú. Napríklad si môžeme spísať zoznam svojich prianí a potom ich spáliť, aby sa cez dym naše priania dostali do vesmíru. Rituál obsahuje viac úkonov, akoby viac techník. Môžeme to vidieť aj v našom každodennom živote, vtedy, keď niečo robíme pravidelne a rovnako. Napríklad, rituál pri príprave a pití rannej kávy, rituál očisty pred spaním a podobne. V mágii sa rituáli používajú preto, aby sa skoncentrovala energia, ktorú potom mág použije určitým spôsobom (na liečenie, splnenie želania a podobne). Pri určitých rituáloch je možné sa dostať aj do kontaktu s nadprirodzeným svetom (s duchmi, bohmi a univerzálnou láskou). Každý rituál má svoje zaužívané časti, modlitby, akcie, špeciálne obetné dary a očistné obrady a podobne.

Premyslieť si priania

Pre mágiu platí, že techniky fungujú stále. „Ak raz pošleme do vesmíru želanie, už to nemusíme opakovať a ani ho už nevieme stiahnuť späť. Preto je veľmi dôležité, čo si prajeme. Keď si vytvoríte zoznam želaní, pred odoslaním do vesmíru sa zastavte a spýtajte sa samých seba, či to, čo si prajete je naozaj to, čo chcete. Predstavte si, že to, čo ste si napísali ako prianie, už to máte. Vcíťte sa do toho. Určite je to to, čo chcete? V tomto bode sa prianie ešte môže doladiť alebo zmeniť. Len čo svoje prianie pomocou techniky bielej mágie pošlete do vesmíru, už to neviete stiahnuť späť. Samozrejme, je možné, že sa nám prianie nesplní. V tom prípade pre nás Boh má pripravené niečo lepšie,“ vysvetľuje Eckard Strohm, ktorý učí bielu mágiu.

Tri želania na ceste

Techniky bielej mágie možno použiť napríklad na zaslanie svojich prianí do vesmíru. Liečiteľ Eckard Strohm hovorí, že  na ceste môžu byť maximálne tri priania. Ďalšie si môžeme želať až potom, ak sa niektoré z nich splní. Napríklad, prajeme si, aby nás prijali do istého zamestnania, druhé želanie je získanie obnosu na zaplatenie týždenného pobytu v Tatrách a tretie prianie je, aby nás naše dospelé dieťa so svojou rodinou navštívilo na celý víkend. Sú to želania, ktoré sú merateľné v čase a keď sa splnia, až potom môžeme vyslať ďalšie prianie, po čom túžime. Väčšina ľudí si praje zdravie, láskyplný partnerský vzťah a dostatok peňazí. No podľa bieleho mága základné právo každého jednotlivca je zdravie, harmonické vzťahy, hojnosť všetkého, sloboda, rozvoj vedomia a duchovný a telesný rozvoj človeka. Preto tieto priania nepatria do tých troch želaní, ktoré vysielame k Bohu.

„Môžeme spísať zoznam svojich prianí a potom ich spáliť, aby sa cez dym naše priania dostali do vesmíru.“

Každý z nás je mágom

Ako už iste tušíte, každá ľudská bytosť je mágom. Aj vy. Každý človek si priťahuje vlastnú realitu, tým, čomu venuje pozornosť. Kde sústredíme svoje vedomie, tam sa sústreďuje vesmírna tvorivá sila. Ako sa stať dobrým mágom svojho života a ako žiť bez strachu pred vplyvom čiernej mágie?

 1. Pravidelne vykonávajte duchovné cvičenia – meditujte a modlite sa.
 2. Pravidelne sa očisťujte energeticky, prípadne pomocou rituálnych očistných techník (telo kúpeľom v slanej vode, miestnosť šalviou a podobne).
 3. Čítajte duchovnú literatúru.
 4. Navštevujte skupiny či akcie, kde sa sústreďujú spirituálni ľudia, prípadne choďte na posvätné miesta.
 5. Verte, že ste v absolútnom bezpečí a obklopení všeobjímajúcou láskou.

Ako si želať nielen na Vianoce

Na lístok napíšte zoznam prianí a papierik preložte dvakrát. Červenou niťou obšite okraj a na konce nite navlečte papierové srdiečko, na ktorom bude napísané: na jednej strane písmená IHS a na druhej strane tri znaky plus (rovnoramenný krížik) v krúžku. Potom tento papierik treba spáliť zasvätenou sviečkou. Tú získate tak, že vami zvolenú sviečku ponoríte do svätenej vody v kostole a necháte ju vyschnúť. Sviečka sa môže použiť viackrát, nemusí pri tejto technike celá zhorieť.

 

Monika Jakubeczová, Časopis Balans, 11/2018

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.