Etický kódex R.A.I.

Reiki Association International (R.A.I.) je najväčšia ideová organizácia na svete, ktorá združuje liečiteľov a terapeutov. R.A.I. je výlučne ideová organizácia. Znamená to, že členovia nemusia odovzdávať žiadnu písomnú prihlášku, ani platiť členské príspevky.

Za ideového člena R.A.I. sa môže považovať ten, kto:

 • absolvoval v R.A.I. čo i len jediný kurz,
 • cíti sa byť viazaný hodnotami, ktoré sú súčasťou morálky R.A.I.,
 • identifikuje sa s cieľmi R.A.I.,
 • chce prebrať a podporovať merítka a smery výuky udané Dr. Usuim a sprostredkované F.E.Eckardom Strohmom.

Liečitelia a terapeuti, ktorí pomocou techník, ktoré sa naučili počas R.A.I. seminárov, aktivovať samoliečacie sily v ľuďoch.

Nasledujúci ETICKÝ KÓDEX považujú za svoj záväzok:

 1. Je nám cťou, že nám sprostredkované techniky môžeme použiť pre blaho ľudí.
 2. Je našou povinnosťou pre tých, ktorí u nás hľadajú radu a pomoc, vypočuť detailne ich problémy a doporučiť im možnosti rôznych techník a informovať ich o týchto technikách.
 3. Zo zásady platí, že rozhodnutie človeka hľadajúceho pomoc je záväzné a smerodatné. Je nám cudzie, aby sme človeka hľadajúceho pomoc obmedzovali, alebo inak posudzovali v jeho slobode rozhodovať sa.
 4. My mu ukazujeme výlučne len, že:
  – za žiadnych okolností neodporúčame prerušenie liečby klasickou medicínou, alebo ukončenie užívania liekov bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom
  – použitie následných techník leží výlučne na zodpovednosti daného používateľa
  – pomocou použitých techník budú v tele povzbudené samoliečiace sily
  – techniky sami osebe ŽIADNE liečenie nespôsobujú
 5. V rámci prvotného rozhovoru dochádza až na výslovné želanie človeka hľadajúceho radu k použitiu potrebných postupov.
 6. Všetky vyjadrenia/výroky, ktoré človek hľadajúci radu pri konzultácii, alebo použití postupov povedal, podliehajú absolútnej mlčanlivosti.
 7. My, ako používatelia týchto techník sa chováme k sebe navzájom kolegiálne a prejavujeme to vzájomnou pripravenosťou pomáhať si.
 8. Neustále rozširujeme svoje vedomosti pomocou školení/doškoľovaní v rámci R.A.I. Seminárov a výmenou skúseností medzi sebou, aby sme priniesli tie najlepšie možnosti pre blaho a zdravie ľudí.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.