Atlantská Kabala 3 – Materiálny energetický obraz

Skoro žiaden výraz si v posledných storočiach nezískal taký veľký význam ako „energia“. Energia je predpokladom pre akciu, aktivitu, pre každú zmenu. Bez energie nemôžeme nič dosiahnuť. Bez benzínu, alebo plynu ostane auto stáť, bez elektriny alebo ohňa nemôžeme variť a nemali by sme ani žiadne svetlo. Vlastne každá najmenšia telesná, alebo duchovná činnosť si taktiež vyžaduje energiu.

Preto sa v treťom seminári obraciame na kabalistický energetický obraz.

Tu sa dozvieme, ktoré energie máme deň čo deň k dispozícii a ako si ich môžeme čo najoptimálnejšie  a najkonštruktívnejšie využiť a premeniť.

 

V energetickom obraze Kabala opisuje :

 • Aké energetické prúdy a na ktorých konkrétnych miestach vstupujú do ľudského tela
 • Aké schopnosti sú s tým spojené
 • Aký potenciál zmeny a rozvoja obsahujú
 • Aký karmický kapitál (talent) sme pre tento život dostali
 • Ako nás naše telo upozorňuje na to, keď tieto naše energie nevyužijeme
 • Ako vznikajú blokády skrze chybne nasmerovanej, alebo nevyužitej energii
 • Ako chápeme ochorenie ako výraz energetickej blokády a ako môžeme skrze rozpustenie tejto blokády ochorenie prekonať
 • Ako môžeme naše energie nasadiť k osobnému rastu a k spirituálnemu poznaniu

 

Pochopenie vlastnej energetickej štruktúry nám o.i. pomáha:

 • Rozpoznať a odstrániť príčinu našich problémov a ochorení
 • Spoznať a žiť našimi schopnosťami a možnosťami
 • Vyvinúť si akceptáciu pre seba a iných
 • Nájsť rozhodnutia, ktoré majú za cieľ blaho všetkých zúčastnených
 • Spoznať a žiť naše vlastné bytie
 • Oslobodiť sa spod cudzích stanovísk a vplyvov – spoznať svoju jedinečnosť a sebaurčujúco formovať nás samotných a náš život
 • Vychutnávať si radosť zo života a schopnosť milovať
 • Spoznať stvorenie ako Bohom naplnený životný priestor, ktorý nám dá k dispozícii, čo potrebujeme
 • Žiť vnútornú a vonkajšiu harmóniu
 • Počúvať naše srdce a našu intuíciu
 • Rospoznať vlastné povolanie
 • Spoznať neoddeliteľnú spätosť s Bohom a so všejednotou

 

Informácie z energetického obrazu človeka sú podkladom pre prekonanie blokád a ochorení

Z tohto vychádzajúc v kabalistickom poradenstve môžeme dať aj druhým ľuďom  vzácne údaje, ako si môžu tvarovať svoj život harmonickejšie a naplnenejšie a ako môžu prekonať svoje blokády a ochorenia.

 

Párové a systémové analýzy  

Cez porovnanie energetických obrazov rôznych ľudí môžeme zhotoviť aj partnerské, rodinné a systémové analýzy a poradenstvá.

 

Spoznať vlastnú energetickú štruktúru nám dáva jedinečnú možnosť podpory pre situácie, ktoré zažívame každý deň.

Poznatky a schopnosti nadobudnuté v tomto seminári sú úplne zvlášť vhodné v každodennom živote nás citeľne podporiť, poháňať a obohatiť.

Odovzdanie vedomostí sa počas dvoch dní dopĺňa cez meditácie a školenie v duchovnej škole Kabaly.

 

Thomas von Reumont, medzinárodný učiteľ Atlantskej Kabaly

thomas-von-reumont-usmev (2)

Ďalšie informácie o seminároch Atlantskej Kabaly, videá a prihlášku nájdete tu:
https://www.pozitivnevysledky.sk/201705-prihlaska-na-kurzy-atlantskej-kabaly/

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.