Atlantská Kabala 1 – Atlantská numerológia

Mystika čísel a písmen

Život je tajomstvo, zakódované posolstvo, ktorému často nerozumieme, keď stojíme uprostred denných procesov. Kabala nám dáva kľúč k tomuto posolstvu.

V jednom veľmi starom písme sa uvádza: „Čísla sú základom k prejavenému Univerzu.“

Preto sa na začiatku našej kabalistickej cesty v prvom seminári nachádza preskúmanie bytia a význam čísiel a v ďalšom vývoji aj písmen. Všetky nasledovné kabalistické vzdelávania, múdrosti a analýzy z tohto ťažia.
Spoznáme čísla ako priame bezprostredné vyjadrenie všetkých aspektov stvorenia. Za týmto účelom sa odoberieme na začiatok času. Zažijeme zrod Kozmu a vznik Stvorenia, začiatok času a priestoru. Z tohto vychádzajúc, a keď sa pred nami atlantská numerológia krok za krokom rozprestrie, dozvieme sa o mnohorakosti života a pochopíme jadro našej existencie.

Aká sila je v tom zahrnutá? Aký význam to pre určitého človeka obsahuje?

Meditatívne, rozjímavé a celkovo zažité poznanie využijeme, aby sme pochopili význam mien a dát, ako napr. osobné meno a dátumy narodenia.
Každé ľubovoľné meno, každá choroba, a každé meno miesta, každé zamestnanie a ďalšie existujúce výrazy, rovnako ako každý ľubovoľný dátum, môžeme z tohto hľadiska preskúmať. Aká sila je v tom zahrnutá? Aký význam pre určitého človeka obsahuje? Toto nám umožňuje zistiť napr. aj to aký význam navzájom majú dvaja, alebo viacerí ľudia, príp. akú silu navzájom vyvolajú.

Týmto dostávame prvé možnosti ponúkať kabalistické poradenstvá aj pre druhých. Tieto schopnosti a možnosti sa postupne s každým ďalším seminárom značne rozšíria.

Neustále vzdelávanie v atlantskej duchovnej škole Kabaly.

Už v prvom seminári sa uskutoční prijatie do duchovnej atlantskej školy Kabaly. Tu si každou návštevou, skrze všestranné, trojdimenzionálne a všetkými zmyslami príjemné školenia, doplníme naše vzdelanie. Keď už boli raz prijatí, môžeme školu navštíviť kedykoľvek, a tak často ako chceme a to aj mimo seminárov. Takto si naše vedomosti a skúsenosti celkovo obohatíme.

Atlantská numerológia a prijatie do školy Kabaly sú špecifickou zvláštnosťou.

Prijatie do duchovnej školy Kabaly a samotná atlantská numerológia sú špecifickou zvláštnosťou série seminárov Atlanská Kabala©. Sprostredkovávané sú výlučne učiteľmi Atlantskej Kabaly. Tieto poznatky sa v tradičnej, hebrejskej Kabale stratili, preto sa neodovzdávajú ďalej. Až návrat Kabaly k jej atlantským koreňom nám umožnil tieto poznatky odhaliť a dať ich teraz k dispozícii.

Obraz duše a 7 kozmických zákonov

Ďalšou zvláštnosťou je Obraz duše v jeho obnovenej forme, podobe. To umožňuje každému účastníkovi určiť stanovisko a polohu vlastného života.
Práca so 7 kozmickými zákonmi celkovo zaobaľuje tento seminár do bohatej, hlboko idúcej a nových priestorov otvárajúcej skúsenosti.

 

Thomas von Reumont, medzinárodný učiteľ Atlantskej Kabaly

thomas-von-reumont-usmev (2)

Ďalšie informácie o seminároch Atlantskej Kabaly, videá a prihlášku nájdete tu:
https://www.pozitivnevysledky.sk/201705-prihlaska-na-kurzy-atlantskej-kabaly/

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.