Značka: majstri Atlantídy

Zapojte sa do Rýchlej letnej súťaže s R.A.I.

Zaujímavé ceny - Výzva pre samých seba - Rôznorodosť myslenia. Odpovedzte na jedinú otázku. Inšpirovala nás spoločenská hra SHAH-RONG®©. Naoko jednoduché pravidlá... No táto hra svetla a tieňa je skutočne spirituálna hra, kde sa človek môže veľmi veľa naučiť. O sebe, o protihráčovi, o rozšírení vedomia.