Pôvodné učenie kabaly v sérii 5 seminárov

ATLANTSKÁ KABALA

👉Nástroje analýzy osobnosti

👉Prastaré učenie múdrosti o zmysle života a bytia, ktoré dostanete v takom podaní, aby ste ho dokázali prakticky využiť pre svoj každodenný život, zlepšenie vzťahov, zdravia a sprituálny rozvoj

Vhodné pre terapeutov, mentorov, koučov, manažérov, HR pracovníkov, trénerov, poradcov, kňazov, mystikov, alchymistov, hľadačov, rodičov a pre každého, koho zaujíma kabala, osobný a spirituálny rast

Atlantská Kabala 1
Atlantská numerológia. Mystika čísel a písmen
Plán - jar 2024
Atlantská Kabala 2
Materiálny energetický obraz
Plán - jar 2024
Atlantská Kabala 3
Materiálny strom života
Plán - jar 2024
Atlantská Kabala 4
Spirituálny strom života
Plán - leto 2024
Atlantská Kabala 5
Spirituálny energetický obraz
Plán - leto 2024

ČO JE ATLANTSKÁ KABALA?

Atlantská Kabala opisuje Univerzum, jeho pôvod a vznik, jeho cestu, a predovšetkým: jeho cieľ. Poznanie zmyslu stvorenia a bytia nám sprostredkováva aj zmysel nášho života. Keď pochopíme, prečo existuje kozmos, ako vznikol a do čoho sa vyvinul, pochopíme v tom našu vlastnú úlohu. Prečo my, každý sám za seba, sme nevyhnutnou, jedinečnou časťou tohto kozmu, čo sú naše šance a úlohy, ktoré sme si sami zvolili. Aké schopnosti sme si priniesli a ktoré si chceme v tomto živote rozvinúť. Strach pred ľubovoľnosťou a náhodou sa stratí a pred našimi prekvapenými očami sa rozvinie svet plný zmyslu, spojitostí a súvislostí, možností a kreativity.
Thomas von ReumontMedzinárodný učiteľ Atlantskej Kabaly, Nemecko

Vzdelanie v kabalistickom poradenstve

Vedomosti a nástroje pre numerologickú analýzu osoby, párová analýza, interakcia s ostatnými prvkami v živote (práca, vzdelanie, choroby, osoby, zvieratá, podnikanie, obchodní partneri,...).

Komplexný pohľad na človeka a život

Stabilný a jednoznačný systém vás vedie tak, že už po absolvovaní prvého seminára budete schopní poskytovať analýzy. Tieto možnosti si absolvovaním ďalších stupňov ešte prehĺbite a rozšírite.

Podpora neustáleho vzdelávania podľa vlastných potrieb

Vstup do duchovnej školy Kabaly - umožňuje ďalšie osobné vzdelávanie a školenie vždy, keď to bude želané, 24 hodín denne. Vzdelávanie a školenie prostredníctvom anjelov aj medzi týždňovými seminármi. Rozširovanie, prehlbovanie a umocňovanie získaných poznatkov.

Spirituálne poznanie a osobný spirituálny rozvoj

Pochopením Univerza a ostatných súvislostí môžete pochopiť svoj vlastný život a svoju úlohu, pochopenie situácií a celkové diania vo svojom živote, nástroje ako ľahšie prechádzať týmito situáciami. Vďaka vzdelávaniu s anjelmi získavate neustálu podporu pre svoj vlastný indivuduálny rast.

S kým sa na seminári stretnete?

Thomas von Reumont

Medzinárodný učiteľ seminárov Atlantskej Kabaly
Už viac ako 15 rokov sa venuje odhaľovaniu problémov tela a zákutí ľudskej duše pomocou tajomného učenia Kabala. Viac ako 28 rokov pracuje v Nemecku ako štátom uznaný homeopat a štátom uznaný liečiteľ.  Jeho prax je plná ľudí, ktorí nacházajú riešenia na svoje problémy pomocou metód, ktoré Thomas ovláda a aktívne používa. V rámci R.A.I. je učiteľom Reiki, Arolo, Aktívna Duchovná terapia. Je vyškolený hypnoterapeut.

Richard Gräczer

tlmočník
Richard bude počas celého seminára tlmočiť z nemčiny do slovenčiny. A v prípade otázok zo slovenčiny do nemčiny.

Ľudmila Bolhová

asistent a organizátor
Ľudmila má na starosti organizáciu seminára. Ochotne vám zodpovie vaše otázky a pomôže. Kontaktovať ju môžete emailom (info@rai-reiki.sk) alebo telefonicky (+421903597618)

Čo získate vďaka týmto seminárom?

  • V sérii piatich seminárov môžete prejsť komplexným spirituálnym vzdelaním v tomto prastarom učení múdrosti. Spoznáte samotnú prastarú Kabalu, akou sa žilo v Atlantíde.

  • Semináre Atlantskej Kabaly obsahujú klasickú, židovstvom ovplyvnenú a tradovanú Kabalu, avšak idú nad ňu ďalej.

  • Miesto vyučovania memorovania sa faktov, kladieme veľký dôraz na to, aby bola Kabala sprostredovaná zážitkovo. V meditáciách a skrze vstup do duchovnej atlantskej školy Kabaly, môže byť kabalistické učenie v každom oživené a bezprostredne zažité.

  • Už po absolvovaní prvého seminára môžete ponúkať a realizovať prvé kabalistické poradenstvá. Možnosti poradenstva sa rozšíria potom postupne s každým ďalším seminárom.

POPIS JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV ATLANTSKEJ KABALY

ATLANTSKÁ KABALA 1

Atlantská numerológia. Mystika čísel a písmen

Život je ako tajomstvo, zašifrované posolstvo, ktorému často nerozumieme, keď stojíme uprostred našich každodenných učebných procesov. Kabala nám dáva k tomuto posolstvu kľúč.

Jedno veľmi staré písmo hovorí: „Čísla sú koreňmi zjaveného vesmíru.“ Preto začiatok našej kabalistickej cesty v prvom seminári venujeme skúmaniu podstaty a významu čísel a následne aj písmen. Z toho vychádzajú aj všetky následné kabalistické učenia, múdrosť a analýzy.

Spoznáte čísla ako najbezprostrednejšie vyjadrenie všetkých aspektov stvorenia. Za týmto účelom sa vydáme na začiatok času. Zažijete zrod vesmíru a počiatok stvorenia, začiatok času a priestoru. A ako sa bude pred vami krok po kroku rozvíjať atlantská numerológia, spoznáte rozmanitosť života a pochopíte podstatu našej existencie.

Nové vedomosti a celkovo zažité poznanie z meditácií dokážete aplikovať, aby ste pochopili význam mien a dátumov ako napr. vlastné mená a dátumy narodenia. Následne budete vedieť posúdiť a preskúmať akékoľvek slová, choroby, názvy miest, povolania, akékoľvek existujúce termíny a dátumy.

Aká sila je v tom zahrnutá? Aký význam to pre určitého človeka obsahuje?

Toto nám umožňuje zistiť napr. aj to aký význam navzájom majú dvaja alebo viacerí ľudia, príp. akú silu navzájom vyvolajú.

Týmto dostávame prvé možnosti ponúkať kabalistické poradenstvá aj pre druhých. Tieto schopnosti a možnosti sa postupne s každým ďalším seminárom značne rozšíria.

Neustále vzdelávanie v Atlantskej duchovnej škole Kabaly.

Už v prvom seminári sa uskutoční prijatie do duchovnej atlantskej školy Kabaly. Tu si každou návštevou, skrze všestranné, trojdimenzionálne a všetkými zmyslami atraktívne školenia, doplníme naše vzdelanie. Keď už sme boli raz prijatí, môžeme školu navštíviť kedykoľvek, a tak často ako chceme a to aj mimo seminárov. Takto si naše vedomosti a skúsenosti celkovo obohatíme.

Atlantská numerológia a prijatie do školy Kabaly sú špecifickou zvláštnosťou Atlantskej kabaly.

Prijatie do duchovnej školy Kabaly a samotná atlantská numerológia sú špecifickou zvláštnosťou série seminárov Atlanská Kabala©. Sprostredkovávané sú výlučne učiteľmi Atlantskej Kabaly. Tieto poznatky sa v tradičnej, hebrejskej Kabale stratili, preto sa neodovzdávajú ďalej. Až návrat Kabaly k jej atlantským koreňom nám umožnil tieto poznatky odhaliť a dať ich teraz k dispozícii.

Práca so 7 kozmickými zákonmi celkovo zaobaľuje tento seminár do bohatej, hlboko idúcej a nových dimenzií otvárajúcej skúsenosti.

👉Pozrite sa, akú analýzu osobnosti dokážete urobiť už po prvom stupni seminárov Atlantskej kabaly.

Atlantská Kabala 1

Plán - jar 2024

ATLANTSKÁ KABALA 2

Energetický obraz z materiálneho pohľadu

V druhom stupni Atlantskej Kabaly spoznáte 10 emanácií Boha a to ako sa prejavuje v našom každodennom živote. Ako to súvisí s fyzickým telom a energiou človeka?

Kabalistická analýza energetického obrazu konkrétnej osoby dokáže zodpovedať nasledovné otázky:

  1. Čo sú moje ťažiská v živote? Čo si moja duša predsavzala? (Učebné úlohy)
  2. Aký potenciál, aké talenty mám na to k dispozícii? (Talenty/Nadania)
  3. Aké problémy a choroby sa môžu vyskytnúť (telo-Duch-duša), keď svoj život nežijem „správne“, keď môj potenciál, moje energie nenasadzujem „správne“? Ako ma na to moja duša upozorňuje? (Body pozornosti, problémy)

Jej možnosti idú však oveľa ďalej. Ako kabalista dostanete do rúk nástroje tiež pre hlbšiu partnerskú analýzu, či analýzu viacerých osôb.

Vstup do ďalšej triedy duchovnej školy Atlantskej Kabaly vám umožní podporiť a rozvinúť svoje vlastné vnímanie a spirituálny rast. Vďaka možnosti získať nové poznanie, sa vaše vlastné vedomie bude rozširovať. 

Vďaka napredovaniu na vašej ceste kabalistu si ešte viacej rozviniete cit pre spojenie s klientom a vaše analýzy budú komplexnejšie.

 

Atlantská Kabala 2

Plán - jar 2024

ATLANTSKÁ KABALA 3

Materiálny strom života

Po tom, ako sme za pomoci Atlantskej numerológie a abecedy duchovného jazyka položili základy kabalistickej práce a ako sme sa následne prostredníctvom materiálneho energetického obrazu dozvedeli o podstate a pôsobení sefír vo vesmíre a v nás, budeme spoznávať centrálny symbol stvorenia: Strom života.

Kozmos je stvorený cez 10 prasíl a 22 ciest zasvätenia

Tentokrát nahliadame na 10 kozmických prasíl - sefír, novým spôsobom a v inom zornom uhle.

Spoločným pôsobením týchto síl sa odhalí 22 ciest poznania a zasvätení, ktoré nám umožnia oboznámiť sa, prežiť a integrovať do nášho vedomia všetky aspekty božského stvorenia.

Naše putovanie po tejto mape života nás dovedie naspäť k nášmu božskému prapôvodu a k životu všejednoty.

Rozšírenie možností kabalistickej analýzy

 Tretí stupeň Atlantskej kabaly sprostredkuje, spolu s hlbokým porozumením pre vybudovanie univerza a našej existencie, praktickú schopnosť samostatne vykonávať kabalistický rozbor dátumu narodenia a života pre nás samotných, pre iných ľudí a pre systémy, ako napr. rodina. Naučíme sa vypočítať aktívne cesty zasvätenia v živote človeka.

Zmysel života a bytia

 Pomocou tohto pochopíme zmysel a cieľ našich životov, dokážeme lepšie rozpoznať naše silné a slabé stránky a potenciály. Dozvieme sa význam našich osudových stretnutí a udalostí.

Strom života je jeden s najstarších symbolov ľudstva a nachádza sa v duchovnom dedičstve národov na celom svete. Napríklad v germánskej a keltskej mytológii, v indických upanišádach, juhoamerických zvykoch atď. V kabale, ako pôvode poznania, chápeme teraz základný a ďalekosiahly význam stromu života. Naučíme sa ho pochopiť v našom vesmíre a v nás.

 V treťom seminári budeme opäť meditatívne prežívať toto poznanie a budeme môcť spoznať jeho mnohostranné aspekty.

Atlantská Kabala 3

Plán - jar 2024

ATLANTSKÁ KABALA 4

Spirituálny strom života. Tieňový strom

Spôsob, ktorým sme sa doteraz pozerali na kabalu bol materiálny - bola to časť, ktorú nachádzame aj v hebrejskej kabaly, ktorá vznikla dochovaním ústnym podaním. Ak by sme však poodstúpili, zistili by sme, že dokážeme vidieť oveľa viac.

Na posledných dvoch stupňoch Atlantskej kabaly získate nový uhol pohľadu, ktorý už však v hebrejskej kabale chýba. 

Na štvrtom stupni sa budeme zaoberať stromom života a tým, čo je za ním ešte schované. Aká skutočnosť z neho vyžaruje dovon? Čo je to spirituálny strom života?

Čo je to tieňový strom? Ako vzniká? Čo s tým vieme robiť v praktickom živote?

Pozrieme sa aj život a vývoj spirituality z pohladu Atlanťanov.

Samozrejme si výrazne rozšírite možnosti kabalistickej analýzy.

A možno už dokážete pochopiť, že skutočným zmyslom kabaly je, aby sme pochopili určité veci, ktoré súvisia so životom - základom nášho bytia.

Atlantská Kabala 4

Plán - leto 2024

ATLANTSKÁ KABALA 5

Spirituálny energetický obraz

Energetický obraz vypovedá o tom, ako chce moja duša navonok pôsobiť v máterii v tejto inkarnácii. Naučíte sa ďalčí prístup ku kabalistickej analýze. Vďaka tomu bude môcť nasledovné:

Identifikovať svoje schopnosti ako prínos do spoločenstva alebo aj iných ľudí, pre ktorých budete kabalýzu robiť.

Definovať partnerské číslo a pochopíte, čo to reálne prináša do vzťahu, či stretnutia s inými ľuďmi.

Zistíte životné motto duše tzn. pochopíte hlavné motívy duše.

Spoznáte dni bohaté na energiu, čo vám umožní lepšie si plánovať svoje dni.

Archaický potenciál.

Po ukončení tohto piateho stupňa budete schopní robiť komplexné kabalistické analýzy sebe aj iným.

 

Atlantská Kabala 5

Plán - leto 2024

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Na seminároch Atlantskej Kabaly sa dozviete množstvo nových informácií, budete pracovať a meditovať, rozšírite svoje vedomie. Naučíte sa nové postupy, ktoré si priamo na seminári budete precvičovať.  Následne ich dokážete používať vo vašom osobnom živote, pre seba aj iných alebo vo vašej terapeutickej praxi. Budete potrebovať  pero a papier, otvorenú myseľ a dobrú náladu. A kalkulačku 😁

Seminár prebehne online. Všetky potrebné školiace materiály vám zašleme vopred klasickou poštou, preto je potrebné včas sa prihlásiť. Pripojiť sa do vysielania cez zoom môžete cez počítač alebo aj prostredníctvom mobilu. Zo skúseností však vyplýva, že pripojenie cez počítač je pohodlnejšie, máte väčšiu obrazovku a lepší vizuálny kontakt aj na ostatných účastníkov. Podrobnejšie informácie obdržíte emailom, ktorý vám zašleme, keď dostaneme Vašu prihlášku.

CENA: 199 Eur/os.

Cena za seminár obsahuje školiaci poplatok a školiace materiály.

HARMONOGRAM

Predpokladaný harmonogram je nasledovný: Prvý deň 11:00 - 19:00 / Druhý deň 11:00 - 18:00

Prihlásených záujemcov budeme o prípadných spresneniach informovať emailom prípadne telefonicky.

MIESTO

ONLINE (cez Zoom)

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Vyplňte, prosím, formulár a odošlite. Zálohová faktúra Vám bude doručená na e-mail v priebehu 10 minút. Faktúru je potrebné uhradiť podľa doby splatnosti. Najneskôr pred začiatkom seminára.

Následne sa s vami spojíme telefonicky, aby sme si dohodli postup ohľadne doručenia školiaceho materiálu. V prípade akýchkoľvek otázok nás však môžete aj sami kontaktovať emailom, či telefonicky.

Momentálne sa nedá prihlásiť.