Výcvik majstrov esénskych

18. - 22.9.2017, Bratislava - Rača

"Esénske majstrovstvo nie je len jednoducho výcvik, je to životný postoj."
F.E. Eckard StrohmVeľmajster a zakladateľ spoločenstva esénov

Hlavným cieľom výcviku majstrov esénskych je podporiť vlastný osobný vývoj so zámerom, aby sa získané vedomosti používali, a aby sa s nimi pracovalo v prospech a pre potreby druhých - v duchu motta: Pomáhať. Učiť. Liečiť.

V priebehu výcviku tím skúsených majstrov odovzdáva študentom učenia z rôznych oblastí.

Výcvik majstrov esénskych nie je bežný kurz! Je to cesta. A cesta je cieľom! Základný výcvik prebieha trikrát po jednom týždni v rozmedzí do 2 rokov.  Po skončení výcviku majú eséni možnosť vzájomne spolupracovať, stretávať sa a zúčastňovať sa doškoľovaní. 

Kto to vlastne boli eséni?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Eséni sú pre mnohých historikov aj dnes jednou veľkou záhadou. Často sa tvrdí, že to bolo malé zoskupenie samotárov v Kumráne v strede púšte. To že toto je absolútne nesprávne, môže každý ...

Prepis tohto videa nájdete aj na našom blogu.

Čo je to Esénske majstrovstvo?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pred dávnym časom, 300 rokov pred Kristom, stalo sa v ďalekej krajine, v Izraeli. Boh samotný dal založiť spoločenstvo. Z tohto spoločenstva, mal neskôr vzísť Mesiáš, tak zvestoval. Tak vzniklo spoločenstvo Esénov...

Prepis tohto videa nájdete aj na našom blogu.

Je pre Teba esénska cesta?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Esénska cesta nie je pre každého. Pustite si video a spravte si meditáciu, ktorú v nej Veľmajster popisuje. Vďaka tomu zistíte, či je esénska cesta pre vás tá správna. A potom, podľa tohto zistenia aj konajte...

Prepis tohto videa nájdete aj na našom blogu.

Prehľad aktuálnych termínov jednotlivých fáz výcviku

Výcvik majstrov esénskych 1.

18. - 22.9.2017

Otvárame pre nových záujemcov 

Výcvik majstrov esénskych 2.

jar 2018

Výcvik majstrov esénskych 3.

18. - 22.9.2017

V júni 2014 sa v Bratislave stretlo viac ako 200 esénov z 5 krajín Európy, aby vykonali pod vedením Veľmajstra veľký anjelský rituál podľa prastarého atlantského zvyku. Sprostredkovať takéto liečenie s takouto obrovskou silou nie je možné žiadným iným spôsobom. Na námestie pri OC Eurovea sa prišlo ošetriť asi 600 ľudí zo Slovenska, Čiech aj Maďarska.

Priebeh, forma a obsah výcviku majstrov esénskych

Vysokospirituálne techniky a obsiahle poznatky

Účastníci výcviku si osvojujú poznatky z oblastí: komunikácia, práca a liečenie s anjelmi a duchovnými bytosťami, energetické techniky prežitia, spirituálna prvá pomoc, duchovná terapia a liečiteľstvo, tajomné náuky z rôznych oblastí. Použitie techník v praktickom každodennom živote. Nie len teoretické vedomosti.

Prepracovaná štruktúra výcviku

Vedomosti získavate postupne a zmysluplne v zájomnej nadväznosti a doplnenia celku. Výcvik prináša množstvo učebných procesov, ktoré umožňujú uvedomenie si seba, svojich možností a schopností, svojich úloh. Urýchľuje napredovanie v spirituálnom vývoji. Buduje priateľstvá a pomocníkov.

Intenzívna výuka

Súčasťou výuky sú: Teoretické prednášky. Praktické tréningy. Riadené meditácie. Otázky&Odpovede. Účastníci majú priamy kontakt so školiteľmi. Možnosť konzultácií naučených poznatkov priamo s Veľmajstrom ako aj osobných otázok a problémov.

Každoročné doškoľovania

Cesta je cieľom! Neustále napredovanie a zdokonaľovanie. Udržiavanie sa v kondícii, zdokonaľovanie sa, udržiavanie komunity, podpora a pomoc pri riešení problémov. Rozvoj a nadstavba základných techník. Dopĺňanie techník podľa stupňa vývoja žiaka.

Individuálny prístup – riadený spirituálny vývoj

Bezpečný osobnostný a spirituálny rast. Podpora a ochrana jednotlivca aj celej komunity. Prístup k vedomostiam starých majstrov. Získate jednoznačné odpovede na svoje otázky. Odhalíte to „tajomno“ v otázkach života a existencie

Duchovní pomocníci

Vedenie, pomoc pri neistote, podpora a ochrana pri osobných problémoch, pri problémoch blízkych, pracovných, zdravotných, psychických aj spirituálnych. Podpora v učebných procesoch.

Výcvikom Vás sprevádza medzinárodný tím školiteľov

V súčasnej dobe je pre človeka veľmi obtiažne nájsť tú "správnu cestu". Našim cieľom je pomôcť ľuďom poznať svoju vlastnú slobodu a žiť slobodne so schopnosťou spirituálne sa rozvíjať.

F.E. Eckard Strohm

Veľmajster a zakladateľ Esénskeho spoločenstva

Mechthild Strohm

Člen medzinárodného tímu, Esénsky majster

Cornelia Kleemann

Člen medzinárodného tímu, Esénsky majster

Christoph Kim

Člen medzinárodného tímu, Esénsky majster

CIELE ESÉNSKYCH MAJSTROV

"Sloboda jednotlivca je tým najvyšším cieľom. Končí tam, kde naráža na slobodu iného."
F.E. Eckard StrohmVeľmajster a zakladateľ spoločenstva esénov

Výcvik majstrov esénskych podporuje spirituálny vývoj a slúži aj k tomu, aby jeho účastníci spoznali svoju osobnú slobodu, a aby ju zodpovedne rozvíjali.

Esénsky majster používa získané vedomosti v každodennom živote. Pracuje s nimi pre prospech druhých v duchu esénskeho mota: Pomáhať - Učiť - Liečiť.

 1. Esénsky majster vníma kozmos ako naplnený pretekajúcou láskou Otca.
 2. Esénsky majster akceptuje svoje pozemské poslanie a napĺňa ho tak, že sa mu celý odovzdáva. Nie je odlúčený od sveta, ale ostáva obidvomi nohami na zemi.
 3. Esénsky majster vie, čo je podstatné, lebo si je vedomý svojej podstaty.
 4. Esénsky majster nestojí nad vecami, ale dotýka sa ich v samom prostriedku a tak spoznáva vnútorné súvislosti všetkého diania, čím získava skúsenosti a pochopenie.
 5. Esénsky majster pozná tri spôsoby tvorenia: Pomocou našich myšlienok. Pomocou našich slov. Pomocou našich činov.
 6. Esénsky majster si je vedomý, že dobro aj zlo môže stvoriť rovnakým dielom a že dobré aj zlé sa deje len na základe nášho hodnotenia. Vie, že to najdôležitejšie v Univerze je rovnováha, dobré a zlé v harmónii. Uznáva, že svetlo bez tieňa nie je žiadnym svetlom, a že všetko živé má svoju polaritu, ktorú aj potrebuje.
 7. Esénsky majster žije v jednote so všetkými živými štruktúrami a bytosťami.
 8. Esénskemu majstrovi zakazuje úcta pred božským plameňom v každom človeku a zvierati azútočiť na bezbranné stvorenie, alebo mu bezdôvodone ubližovať, či spôsobovať bolesť.
 9. Len z nutnosti alebo z dôvodu, aby esénsky majster zachránil život jedného, vyhasne iný život.
 10. Esénsky majster vníma všetko živé ako Chrám Nebeského Otca.
 11. Zem a príroda sú pre neho živou Matkou, pomocníčkou a liečiteľkou tela.
 12. Esénsky majster žije svoj život vo vedomí, prečo a kvôli čomu chodí po Zemi.
 13. Esénsky majster uznáva základy učenia sa a zákon vyrovnania pre všetko živé.
 14. Esénskemu majstrovi je jasné, že všetko, čo je negatívne a choré, je spôsobené disharmóniou.
 15. Esénsky majster sa naučil spoznávať rôzne vibrácie hmoty a prinášať ich do rovnováhy.
 16. Myslenie esénskeho majstra nie je zamerané len na tento jeden život.
 17. Esénsky majster má prehľad o chode sveta ako o neustálej prítomnosti v čase. Budúcnosť, minulosť a prítomnosť sú v jednote v božskej harmónii.
 18. Esénsky majster je so všetkým spojený, takže samota a opustenosť pre neho neexistujú.
 19. Esénsky majster rozlišuje večné od pominuteľného.
 20. Jeho pokojná duša odpočíva v lone Otca a necháva sa viesť pomocou anjelov.
 21. Smrť je pre esénskeho majstra vstupnou bránou späť k Otcovi, znovuzrodenie do večného bytia.
 22. Esénsky majster rozširuje celou svojou bytosťou lásku Otca, ktorý aj v ňom prebýva, spojený s trpezlivosťou, pochopením a dobrom, v mieri s vedomosťami.

REFERENCIE

Výcvik majstrov essénskych mi priniesol hlbšie poznanie nie len seba samej, ale aj poznanie dávnej minulosti, prírody a zákonitostí sveta. Naučila som sa mnoho techník, ktoré denno denne používam. Som veľmi vďačná za tento seminár, lebo mi zmenil život k lepšiemu.
Miroslava Hraníkovápredavačka a pokladníčka
Seminár majstrov esénskych je dobrý alebo nie? Ja už dnes viem, že existuje život pred seminárom a po seminári a za to ďakujem všetkým, čo to so mnou prežili. Preto prajem všetkým, čo sa rozhodujú, aby sa rozhodli správne.
Martin Kostelníkpodnikateľ
Vedel som, že na výcvik mám ísť. Akoby ma pritiahla väčšia sila, ani som nevedel do čoho idem. Ale napr. našiel som vnútornú harmóniu, iný pohľad na veci a zákonitosti okolo nás.
Peter ŠtrelingerEsénsky majster
Z názvu seminára som nazačiatku mala dojem, že to bude vysoko ezoterický seminár, ktorý nebudem môcť využívat v každodennom živote, ale len pri špeciálnych príležitostiach alebo stretnutiach s ľuďmi, s ktorými som výcvik absolvovala. Opak je pravdou. Postupne som zisťovala, kde všade viem použiť niektorú z naučených techník na to, aby som sebe alebo iným pomohla. V súčasnosti niečo z Esénskeho výcviku využívam denne. Páči sa mi, že veľmi veľa vecí robím už automaticky, a veľmi rýchlo v prípade potreby, a bez toho, že by si ostatní okolo všimli, že som urobila niečo zvláštne, pre nich nezvyčajné. A asi nie som jediná, ktorá povie, že po každom ďalšom týždni výcviku sa môj život rýchlo "pootáčal" a pomenil všetkými možnými smermi 🙂
Michala Kamhalováučiteľka a terapeutka
Cítila som, že je tam niečo, čo mi dá odpovede na množstvo otázok. 7 rokov som na to čakala. Dokopy som o tom nič nevedela, ale vedela som, že sa bude učiť niečo, čo sa nikde inde neučí. Esénska cesta mi dáva zmysel života. Našla som tu samu seba. Otvorili sa mi ďalšie možnosti v tom, čo môžem robiť, bol to pre mňa začiatok. Výcvik Majstrov Esénskych som absolvovala s prvou esénskou rodinou Slovenska.
Otka HobžováEsénska majsterka
Lákalo ma poznanie starých esénov a chcel som vedieť všetko, čoho je človek ešte schopný dokázať. Bol som zvedavý, či to naozaj funguje tak skvele, ako som počul. Nadobudol som istotu, že sloboda je reálny pojem a že môžem dosiahnuť všetko, pre čo sa rozhodnem, ak je to v súlade so zákonitosťami univerza. Zistil som, že môžem žiť tak, ako chcem. Som súčasťou spoločenstva ľudí, ktorí napredujú rovnakým spôsobom a smerom a silu tohto spoločenstva môžeme využívať pre dobro všetkých. Získal som takto možnosť neustále sa rozvíjať v osobnom aj spirituálnom rozvoji.
Anton KurucEsénsky majster, Vedúci R.A.I.
Na výcvik majstrov esénskych ma to veľmi ťahalo. Vlastne to bol jeden z mojich prvých "kurzov", ktoré som absolvovala. Vôbec som nevedela do čoho idem, len som to veľmi chcela. Tak som to cítila vo svojom vnútri. No a zistila som, že to je vlastne životná filozofia a obrovská podpora pre každodenný život. Chcela som dobehnúť manžela a tiež som sa naučiť tie "tajné techniky a vedomosti". Získala som množstvo prijateľov, s ktorými si navzájom pomáhame a pomáhame aj iným. A o to tu ide. Urobila som obrovský krok k poznaniu, kto vlastne som.
Ľudmila Kurucová OndrejkováEsénska majsterka

Výcvik majstrov esénskych je jedinečná séria seminárov.
Prináša do života každého človeka úžasné zmeny!
Prináša cestu, po ktorej môžete kráčať celý svoj život.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR
Výcvik majstrov esénskych 1. a 3.

Termíny:

18. - 22.9.2017

Miesto konania:

Hotel Barónka, Bratislava - Rača


Prihláste sa, prosím, čo najskôr.

Do začiatku výcviku ostáva:

Organizačné pokyny:

Začiatok: Pondelok, 18.9.2017, 11:00 (VME 1) / 12:00 (VME3)
Registrácia: 1 hodinu pred začiatkom výcviku
Predpokladaný koniec: Piatok, 22.9.2017, popoludní

 • Cena je 299 Eur (bez ubytovania a stravy)
 • Ubytovanie a strava: Účastníci si riešia samostatne.
 • Po vyplnení formulára Vám zašleme e-mail s presnými inštrukciami a zálohovú faktúru, ktorú je potrebné uhradiť podľa termínu splatnosti.

Vyplňte, prosím, formulár a odošlite.
Následne Vám bude na e-mail doručená zálohová faktúra.