REIKI S ANJELMI

Jedinečný seminár, ktorý spája možnosti ošetrovania s REIKI
s poznatkami, skúsenosťami a technikami zo seminára „Anjeli Atlantídy",
vďaka čomu získavame oveľa širšie možnosti
cieleného a efektívneho pôsobenia na nastolenie zdravia

26. - 27.6.2017, BRATISLAVA

Prečítajte si jedinečné zážitky od niektorých účastníkov:

Reiki s anjelmi som absolvovala s prvou skupinou slovenských žiakov už pred rokmi. Získala som vtedy dar. Získala som možnosť skĺbiť dve úžasné techniky – Reiki a anjelov – do jedného celku v prospech človeka. Návod, ktorý pre absolventov kurzov a seminárov R.A.I. vypracoval F. E. Eckard Strohm, nám vtedy odovzdával môj obľúbený učiteľ Jozsef Lödi. Dôsledný, tolerantný, svedomitý, starostlivý učiteľ, ktorý každého absolventa trpezlivo vedie cez meditácie k poznaniu a skúsenostiam aj vďaka nezabudnuteľnému zasväteniu. Vždy, keď smiem, povzbudím svojich absolventov kurzov Reiki a seminárov Anjeli Atlantídy k tomu, aby si dopriali istý luxus absolvovaním Reiki s anjelmi.
Otka Hobžováučiteľka a terapeut
Na seminári Reiki s anjelmi sme pri zasvätení dostali vlastných anjelov, ktorý nás sprevádzajú pri liečení. Viacerí, ktorí pracujeme s liečivými energiami sme sa zhodli na tom, že vždy je dobré pri liečení spolupracovať s anjelmi a nechať sa nimi viesť. Keď teraz liečim s Reiki je to iný pocit. Stačí sa len postaviť k človeku a dať ruky nad neho a tie ruky samé idú. Až fyzicky preciťujem vedenie anjelov. Ja sama mám také skúsenosti od vtedy, že keď som mala napr. v noci riadny stres, alebo bolesť, alebo keď išla na mňa chrípka, a poprosila som mojich anjelov o pomoc, a tak som sa z toho veľmi rýchlo dostala. Stava sa mi aj také, že o pár minút už necítim žiadne príznaky. Myslím si však, že pri každom liečení alebo práci na seminároch je dôležité, aby sme sa na to vedome naladili, a sústrediť sa len na to, čo sa práve deje, zabudnúť napr. na smsky a pod. Potom môžeme mať naozaj až neuveriteľné zážitky.
Mária Runamajiteľka firmy zaoberajúcej sa vzdelávaním dospelých, Bratislava
„Keď máš za sebou Reiki semináre, po nich si zistil/a, čo všetko s tým dokážeš, a myslíš si že je to všetko". Tu sa dozvieš, že ani zďaleka. Keď si predstavím, ako veľmi viem pomôcť s Reiki samotnou ja ako „kanál“, a k tomu si teraz vždy ešte môžem privolať rôznych anjelov ako pomocníkov, a komunikovať s nimi priamo počas liečenia, prišlo mi to ako veľký bonus a darček. Ten rozdiel pri ošetrovaní je veľmi veľký a citeľný. Navyše samotný kurz je veselý, praktický a akčný, a ja som si ho zopakovala už dvakrát.
Michala Kamhalováučiteľ a terapeut
Reiki s anjelmi som absolvovala s prvou skupinou slovenských žiakov už pred rokmi. Získala som vtedy dar. Získala som možnosť skĺbiť dve úžasné techniky – Reiki a anjelov – do jedného celku v prospech človeka. Návod, ktorý pre absolventov kurzov a seminárov R.A.I. vypracoval F. E. Eckard Strohm, nám vtedy odovzdával môj obľúbený učiteľ Jozsef Lödi. Dôsledný, tolerantný, svedomitý, starostlivý učiteľ, ktorý každého absolventa trpezlivo vedie cez meditácie k poznaniu a skúsenostiam aj vďaka nezabudnuteľnému zasväteniu. Vždy, keď smiem, povzbudím svojich absolventov kurzov Reiki a seminárov Anjeli Atlantídy k tomu, aby si dopriali istý luxus absolvovaním Reiki s anjelmi.
Otka Hobžováučiteľka a terapeut
Na seminári Reiki s anjelmi sme pri zasvätení dostali vlastných anjelov, ktorý nás sprevádzajú pri liečení. Viacerí, ktorí pracujeme s liečivými energiami sme sa zhodli na tom, že vždy je dobré pri liečení spolupracovať s anjelmi a nechať sa nimi viesť. Keď teraz liečim s Reiki je to iný pocit. Stačí sa len postaviť k človeku a dať ruky nad neho a tie ruky samé idú. Až fyzicky preciťujem vedenie anjelov. Ja sama mám také skúsenosti od vtedy, že keď som mala napr. v noci riadny stres, alebo bolesť, alebo keď išla na mňa chrípka, a poprosila som mojich anjelov o pomoc, a tak som sa z toho veľmi rýchlo dostala. Stava sa mi aj také, že o pár minút už necítim žiadne príznaky. Myslím si však, že pri každom liečení alebo práci na seminároch je dôležité, aby sme sa na to vedome naladili, a sústrediť sa len na to, čo sa práve deje, zabudnúť napr. na smsky a pod. Potom môžeme mať naozaj až neuveriteľné zážitky.
Mária Runamajiteľka firmy zaoberajúcej sa vzdelávaním dospelých, Bratislava
„Keď máš za sebou Reiki semináre, po nich si zistil/a, čo všetko s tým dokážeš, a myslíš si že je to všetko". Tu sa dozvieš, že ani zďaleka. Keď si predstavím, ako veľmi viem pomôcť s Reiki samotnou ja ako „kanál“, a k tomu si teraz vždy ešte môžem privolať rôznych anjelov ako pomocníkov, a komunikovať s nimi priamo počas liečenia, prišlo mi to ako veľký bonus a darček. Ten rozdiel pri ošetrovaní je veľmi veľký a citeľný. Navyše samotný kurz je veselý, praktický a akčný, a ja som si ho zopakovala už dvakrát.
Michala Kamhalováučiteľ a terapeut

Seminár sa sústreďuje predovšetkým na možnosť ako povolať anjelov a požiadať ich o pomoc pri terapeutických postupoch na dosiahnutie stavu, kedy sa naštartujú samoliečiace procesy v tele, a to cez pasívne energetické pôsobenie Reiki a aktívnu činnosť povolaných anjelov.

Ďalej seminár umožní získať zručnosť pri uvedení sa do stavov vedomia, kedy sme schopní vnímať anjelov a spolupracovať s nimi. Aj keď bežne sa nedoporučuje spájanie a kombinovanie niektorých terapeutických techník, kľudne môžeme prehlásiť, že táto spolupráca je len s kladným výsledkom. Harmonizujúce účinky energetických polí na náš energetický systém a priame pôsobenie anjelov cez Božské zákonitosti prináša v súlade s (vedomou alebo podvedomou) vôľou pacienta, oveľa širšie možnosti cieleného a efektívneho pôsobenia na nastolenie zdravia v tom najširšom zmysle slova.

Aj keď seminár sa v prvom rade venuje skôr terapeutickej činnosti, ale ak si uvedomíme, že pôsobenie terapie je v prvom rade uvedenie rôznych procesov v nás do harmonickej rovnovážnej podoby, tak môžeme liečenie vnímať aj v každej oblasti nášho života. Tým pádom naučené je možné použiť aj na samotný rozvoj osobnosti každého z nás. Veď čo je choroba, ak nie len upozornenie na to, kde konáme zle, kde máme mylnú predstavu, a tým mylný postoj k okolitému svetu. A čo je iné vyliečiť sa, vedome či podvedome, alebo uvedomiť si naše zlé postoje a skutočné zmeniť naše myslenie, postoje a konanie, a tým aj kvalitu celého nášho života?

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR
Kurz Reiki s Anjelmi

Podmienka účasti: Je nutné mať absolvovaný 1. stupeň Reiki a seminár Anjeli Atlantídy 1.

Termíny:

26. - 27.6.2017

Hotel Barónka, Bratislava - Rača


Seminár sa začína už o:

Organizačné pokyny:

Registrácia: Prvý deň, 10:00
Začiatok: Prvý deň, 11:00
Predpokladaný koniec: Druhý deň, popoludní

  • Cena je 90 Eur + ubytovanie + strava
  • Ubytovanie a strava: Účastníci si riešia samostatne.
    • Pre účastníkov školení sú s Hotelom Barónka dohodnuté zvýhodnené ceny. 
    • Po prihlásení obdržíte e-mail s presnými inštrukciami.
  • Po vyplnení formulára Vám bude na e-mail doručená zálohová faktúra, ktorú je potrebné uhradiť podľa termínu splatnosti.

Vyplňte, prosím, formulár a odošlite.

Následne Vám bude na e-mail doručená zálohová faktúra, ktorú je potrebné uhradiť podľa dátumu splatnosti.

Vo formulári si viete sami zvoliť krajinu. 

 

Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.

 


Prehľad najbližších seminárov:

Jún 2017 - József Lödi, medzinárodný vedúci R.A.I.
15.-16.6.2017: Atlantis Arolo Tifar 1
17.-18.6.2017: Jemná chiropraktika
20.-21.6.2017: AKTÍVNA DUCHOVNÁ TERAPIA 3.
22.-23.6.2017: REIKI Učiteľ
24.-25.6.2017: ATAJA - 22 ciest zasvätenia
26.-27.6.2017: Reiki s Anjelmi