SIR F.E. Eckard Prinz von Strohm, profesor a autor najúčinnejších postupov hypnoterapie vás pozýva na výcvik hypnoterapie pre nových záujemcov.

RELAXAČNÉ TECHNIKY 1.

Najkratší a najrýchlejší kurz hypnoterapie. Toto je jediný výcvik hypnoterapie, kedy môžete začať bezpečne pracovať s klientami už po prvej časti. Prvý stupeň výcviku v relaxačných technikách otvárame pre každého záujemcu, ktorý dovŕšil 18 rokov.

Presunuté na leto 2024

Výcvik je určený pre záujemcov zo Slovenska a Čiech

O SÉRII KURZOV RELAXAČNÉ TECHNIKY

S metódou relaxačnej hypnózy pracujem odkedy som ukončila výcvik. Je to základ mojej terapeutickej práce. Absolvent získa neuveriteľne účinnú metódu, ktorou sa dajú odstrániť negatívne programy v hlboko v našom podvedomí. Dostávame sa ku skutočným príčinám ochorení, životných kríz a problémov, ktoré nás stretávajú.
Iveta Henzelyováterapeut a učiteľ
Veľa som od Relaxačných techník očakávala, ale to čo mi to dalo, bolo ešte omnoho viacej. Fantastické boli už prvé stretnutia s hypnózou na prvom stupni a najmä s technikami, ktoré sú absolútne neopakovateľné v možnostiach pomáhania a psychoterapii človeka. Jeho uvoľnenia a posunutia sa v živote, vývoji a nájdenia vlastnej cesty. Čerešničkou na torte je to, že sa to učíme sami na sebe. A teda ja ako budúci terapeut som prešla mnohými terapiami už počas výcviku. Keby som aj neposkytovala terapie, celkový výcvik v hypnoterapii ma posúva míľovými krokmi vo fungovaní v mojom živote. A želám to každému a preto to odporúčam a pracujem s tým.
Natália Novotnáučiteľka a terapeutka

Cieľom školenia je ponúknuť súhrn poznatkov, a zároveň komplex mnohých postupov, ktoré aj pre laikov dávajú bezpečnú pôdu pohybu v danej oblasti. Oboznamuje s mnohými formami ako postupovať, ako získať patričnú zručnosť, akčnosť a pripravenosť v potrebnej improvizácii. Nie je to len osvojenie si jednej techniky, ako uviesť niekoho do relaxačného, hypnobilného stavu, ale dáva súhrn nástrojov k efektívnemu riešeniu s klientom označených a v danom okamihu vynorených problémov.
Dnes sa ani renomovaní odborníci a ani tzv. akademici nevedia zhodnúť, ako majú zadefinovať a čo to vlastne je stav relaxácie, stav hypnobilný, hypnóza. Všetky pokusy zadefinovania, pokrývajú len určitú časť danej oblasti. Uvedené pojmy z nepochopenia skutočnosti sú až premystifikované a vo verejnosti sa jej pripisujú až príliš rozprávkové vlastnosti a neopodstatnený strach.
Každý, kto prvýkrát vyskúšal uvedené techniky, rozpráva o prekvapení, že presne vedel kde sa nachádza, čo sa deje okolo neho, ale zároveň ako keby bol aj inde a paralelne vnímal viac vecí.

Pričom ale hypnotický stav nie je ničím iným, ako dočasný stav zosilnenej koncentrácie, a zároveň rozšírenie si vnímania a uvedomenia si vecí, ktoré bežne idú mimo našej pozornosti. Je to stav, kedy sa súčasne uvoľníme aj na fyzickej úrovni, a zároveň dosahujeme zmenený stav vedomia, aký máme napríklad pri zamyslení sa, pri obdive krásy, odpočinku...

Ponúknutý seminár počas ôsmich kompaktných týždňov postupne umožní naučiť sa patričnú formu a didaktiku, získať zručnosť v komunikácii a v riadení rozhovorov, v stavoch rozšíreného vedomia. Umožní preniknúť do hlbín tajov tejto pradávnej techniky, spájajúc najnovšie poznatky z oblasti výskumov psychológie, a to všetko cielene využiť na pomoc ľuďom na to odkázaným.

Pritom vždy kladieme dôraz na postupnosť:

  • v dosiahnutí a spoznaní jednotlivých komunikačných foriem
  • uvádzaní klientov do zmenených stavov vedomia
  • získanie základov ovládaní hypnobilného stavu
  • analýzy chorôb
  • psychoterapiu
  • spracovanie katatyckých obrazov
  • význam symbolov

Postupne si osvojíte metodológiu sugestívnej terapie, rozbor vnímaného a na základe toho nachádzanie riešenia, špecifický postup s deťmi, skupinové relaxácie, rozpúšťanie karmicky podmienených chorôb a problémov pomocou spätného spracovania a metodológiu jedinečnú len tomuto výcviku. Regresná terapia je tiež súčasťou tohto výcviku.

Aktuálne sa nedá na seminár prihlásiť

S kým sa na seminári stretnete?

SIR F.E. Eckard Strohm

Veľmajster R.A.I.
Eckard je autorom relaxačncýh techník. Medicínsku hypnózu prepracoval do jedinečnej a veľmi účinnej metódy. Bude vás seminárom sprevádzať po celú dobu. Prednášať bude v nemčine. Viac informácií o ňom nájdete na našom blogu alebo na webovej stránke www.eckardstrohm.sk

Ľudmila Bolhová

asistent a organizátor
Ľudmila má na starosti organizáciu seminára a asistenciu nových techník pre žiakov. Ochotne vám zodpovie vaše otázky a pomôže. Kontaktovať ju môžete emailom (info@rai-reiki.sk) alebo telefonicky (+421903597618)

Čo získate vďaka tomutu semináru?

Už po ukončení prvého stupňa Relaxačných techník budete schopní bezpečne pracovať s klientami a poskytovať im príslušné terapie. Obsahom je:

  • úvod do hypnoterapie
  • práca s OHA kartami

  • katatymné obrazy a ich využitie v terapii

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Výuka prebieha formou spoločných prednášok a praktického tréningu po skupinách. Úvodné prednášky a zadanie bude prebiehať spoločne v seminárnej miestnosti. Následne budú prebiehať tréningy. Potrebujete pero a papier na písanie poznámok, otvorenú myseľ a odvahu veľa pracovať.

CENA: 420 Eur/os.

Cena za výcvik obsahuje školiaci poplatok a obedy (5x) počas celého týždňa. Ubytovanie, raňajky a večere sa hradia osobitne.

HARMONOGRAM

Prvý deň začíname o 12:00. Predpokladaný koniec je piaty deň o 13:00.

MIESTO

Prezenčne

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Aktuálne sa nedá na seminár prihlásiť.