Srdečne Vás pozývame na prehlbujúci kurz

REIKI S ANJELMI

Jedinečný seminár, ktorý spája možnosti ošetrovania s REIKI
s poznatkami, skúsenosťami a technikami zo seminára „Anjeli Atlantídy",
vďaka čomu získavame oveľa širšie možnosti
cieleného a efektívneho pôsobenia na nastolenie zdravia.

Podmienka účasti: mať absolvované aspoň Reiki I. a Anjeli Atlantídy I. u učiteľa R.A.I.

08.-09.06.2024

Bratislava a blízke okolie (konkrétne miesto včas upresníme)

Prečítajte si jedinečné zážitky od niektorých účastníkov

Reiki s anjelmi som absolvovala s prvou skupinou slovenských žiakov už pred rokmi. Získala som vtedy dar. Získala som možnosť skĺbiť dve úžasné techniky – Reiki a anjelov – do jedného celku v prospech človeka. Návod, ktorý pre absolventov kurzov a seminárov R.A.I. vypracoval F. E. Eckard Strohm, nám vtedy odovzdával môj obľúbený učiteľ Jozsef Lödi. Dôsledný, tolerantný, svedomitý, starostlivý učiteľ, ktorý každého absolventa trpezlivo vedie cez meditácie k poznaniu a skúsenostiam aj vďaka nezabudnuteľnému zasväteniu. Vždy, keď smiem, povzbudím svojich absolventov kurzov Reiki a seminárov Anjeli Atlantídy k tomu, aby si dopriali istý luxus absolvovaním Reiki s anjelmi.
Otka Hobžováučiteľka a terapeut
Na seminári Reiki s anjelmi sme pri zasvätení dostali vlastných anjelov, ktorý nás sprevádzajú pri liečení. Viacerí, ktorí pracujeme s liečivými energiami sme sa zhodli na tom, že vždy je dobré pri liečení spolupracovať s anjelmi a nechať sa nimi viesť. Keď teraz liečim s Reiki je to iný pocit. Stačí sa len postaviť k človeku a dať ruky nad neho a tie ruky samé idú. Až fyzicky preciťujem vedenie anjelov. Ja sama mám také skúsenosti od vtedy, že keď som mala napr. v noci riadny stres, alebo bolesť, alebo keď išla na mňa chrípka, a poprosila som mojich anjelov o pomoc, a tak som sa z toho veľmi rýchlo dostala. Stava sa mi aj také, že o pár minút už necítim žiadne príznaky. Myslím si však, že pri každom liečení alebo práci na seminároch je dôležité, aby sme sa na to vedome naladili, a sústrediť sa len na to, čo sa práve deje, zabudnúť napr. na smsky a pod. Potom môžeme mať naozaj až neuveriteľné zážitky.
Mária Runapodnikateľka - vzdelávanie dospelých

Prečo vznikol seminár Reiki s anjelmi?

Nášmu Veľmajstrovi SIR F.E. Eckardovi Prinz von Strohm sme položili niekoľko otázok, aby sme jeho odpovede doplnili k ostatným už známym informáciám o seminári Reiki s Anjelmi.

Prečo si vytvoril seminár Reiki s Anjelmi?

"Je veľa ľudí, ktorí majú problém s Reiki, nevedia, kde majú položiť ruky. Preto som vytvoril tento seminár, aby dostali vedenie od anjelov. Cieľom je nechať sa viesť Reiki, avšak niektorí sa vedia nechať lepšie viesť anjelmi ako Reiki."

Ako je možné vôbec vytvoriť takýto seminár?

"Hovoril som s anjelmi, či sa to dá a oni povedali, že to pre mňa spravia."

Čo ešte môžu ľudia získať absolvovaním tohto seminára?

"Žiaci (liečitelia, terapeuti a pod.) sú si viacej istí, že budú robiť veci pre pacientov správne."

Akú máš odozvu na tento seminár za tie roky a z rôznych kútov sveta?

"Ľudia stále hovoria, aké je to dobré. Veľa pacientov cíti anjelov a Reiki viac intenzívne."

Čo presne sa teda odohrá počas seminára?

"Účastníci dostávajú špeciálneho vodiaceho anjela pre Reiki. Tento anjel je potom pri nich prítomný vždy, keď s Reiki pracujú."

POPIS KURZU

Seminár sa sústreďuje predovšetkým na možnosť ako povolať anjelov a požiadať ich o pomoc pri terapeutických postupoch na dosiahnutie stavu, kedy sa naštartujú samoliečiace procesy v tele, a to cez pasívne energetické pôsobenie Reiki a aktívnu činnosť povolaných anjelov.

Ďalej seminár umožní získať zručnosť pri uvedení sa do stavov vedomia, kedy sme schopní vnímať anjelov a spolupracovať s nimi. Aj keď bežne sa nedoporučuje spájanie a kombinovanie niektorých terapeutických techník, kľudne môžeme prehlásiť, že táto spolupráca je len s kladným výsledkom. Harmonizujúce účinky energetických polí na náš energetický systém a priame pôsobenie anjelov cez Božské zákonitosti prináša v súlade s (vedomou alebo podvedomou) vôľou pacienta, oveľa širšie možnosti cieleného a efektívneho pôsobenia na nastolenie zdravia v tom najširšom zmysle slova.

Aj keď seminár sa v prvom rade venuje skôr terapeutickej činnosti, ale ak si uvedomíme, že pôsobenie terapie je v prvom rade uvedenie rôznych procesov v nás do harmonickej rovnovážnej podoby, tak môžeme liečenie vnímať aj v každej oblasti nášho života. Tým pádom naučené je možné použiť aj na samotný rozvoj osobnosti každého z nás. Veď čo je choroba, ak nie len upozornenie na to, kde konáme zle, kde máme mylnú predstavu, a tým mylný postoj k okolitému svetu. A čo je iné vyliečiť sa, vedome či podvedome, alebo uvedomiť si naše zlé postoje a skutočné zmeniť naše myslenie, postoje a konanie, a tým aj kvalitu celého nášho života?

Prihlásiť sa je možné najneskôr 02.06.2024
Na prihlásenie máte už len:

S kým sa na seminári stretnete?

József Lödi

Medzinárodný vedúci R.A.I.
Jóžiho je voláme aj učiteľ učiteľov, pretože ako jediný má na Slovensku a v Čechách oprávnenie od veľmajstra vyučovať majstrovské a učiteľské stupne. Takto je pre všetkých žiakov (nových učiteľov) zabezpečená rovnako vysoká kvalita vzdelávania a zasvätenia, ktoré môžu následne odovzdávať svojim žiakom pri nižších stupňoch jednotlivých techník.

Ľudmila Bolhová

asistent a organizátor
Ľudmila má na starosti organizáciu seminára. Ochotne vám zodpovie vaše otázky a pomôže. Kontaktovať ju môžete emailom (info@rai-reiki.sk) alebo telefonicky (+421903597618)

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prineste si so sebou pero a papier, otvorenú myseľ a dobrú náladu. 

Ubytovanie a stravu si zabezpečujú účastníci samostatne. 

Podrobnejšie informácie k tomu dostanete v maili, ktorý vám zašleme, keď odošlete prihlášku.

CENA: 99 Eur/os.

Cena za seminár obsahuje školiaci poplatok.

HARMONOGRAM

Prvý deň začíname o 11:00 (registrácia od 10:00). Predpokladaný koniec je druhý deň o 16:00.

MIESTO

Bratislava resp. blízke okolie

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Vyplňte, prosím, formulár a odošlite. Následne Vám bude na e-mail doručená zálohová faktúra, ktorú je potrebné uhradiť podľa doby splatnosti.

Stravu a ubytovanie je potrebné si zabezpečiť samostatne.