Srdečne vás pozývame na jedinečný kurz

BaBandi - Dotykom liečiť dušu

Špeciálne dotyky na špeciálnych miestach na koži dokážu celkovo zharmonizovať. Uvoľniť emócie a psychické bloky. Otvorené pre každého záujemcu. BaBandi je vhodné aj pre naštartovanie samoliečiacich a samouvedomovacích procesov. Je "tajným nástrojom" rodičov, ako podporiť svoje deti.

24.-25.06.2023

Ivanka pri Dunaji

Existujú rôzne formy dotyku a kontaktu s telom, aby sme mohli priniesli celkovú harmonizáciu

Autor Babandi sa opiera o starovekú metódu pochádzajúcu z Atlantídy. Je založená na kozmickom zákone: "Ako vonku, tak vnútri". Pritom sa na telo aplikujú rozličné dotyky, ktorými je dosahovaná zmena v psychike. To umožňuje nielen ovplyvňovať naakumulovaný stres v tele a uvoľniť rôzne bloky, ale aj harmonicky podporiť vývoj jednotlivých vlastností. Dnes už je všeobecne známy a prijatý fakt, že každé ochorenie pochádza z konfliktnej situácie v psychike. Preto je možné ovplyvnením psychiky liečbu urýchliť, alebo s ňou vôbec začať.

Cieľom Babandi je základná harmonizácia tela, duše a ducha.

Nástrojom Babandi sú rôzne pre pacienta veľmi príjemne vnímané dotyky na určitých partiách tela.

Čo znamená slovo Babandi?

Rozšifrovaním slova Babandi na základe Spirituálnej abecedy Atlantídy /akýmsi dešifrovaním na základe mystiky písmen/ sa dopracujeme k nasledujúcemu výkladu:

B - láska
a - svetský pôvod
B - láska
a - svetský pôvod
n - duša
d - podpora, pozornosť
i - kozmická dcéra / kozmický syn

Voľne preložené znamená slovo Babandi asi toľko, ako:

Láskyplná podpora pri znovuobnovení duše, božského pôvodu, uprostred lásky ženy a/alebo muža s harmonizáciou.

Základom Babandi je poznanie spojitostí medzi partiami kože a dušou. Ďalej ovládanie formy kontaktov, ktoré kladným spôsobom stimulujú a harmonizujú jednotlivé oblasti nášho vedomia; zharmonizovanie rôznych napätí a vyrovnanie bilancii v emočnom tele. Dané partie kože majú spojenie s určitými centrami v tele uchovaných emócii, tak isto ako aj s centrami pamäte a podvedomia. Harmonizujúce stimulovanie kože umožňuje tak cez dotyky navodenie určitého, žiadaného stavu. Tieto dotyky sú rôzne vo svojom vykonávaní a vo svojich následkoch.

 

Druhy dotykov

Existuje mnoho spôsobov ako sa môžeme dotýkať živých bytostí. Náš dotyk môže byť jemný ako páperie, ale aj tvrdý, silný úder. Podľa povahy dotyku s kožou je aj následok rozličný. Jemný dotyk môže vyvolať blahodárnu búrku, alebo blažené pradenie napr. u mačky. Tvrdý úder možno vyvolá modrinu, alebo naštartuje srdce pri jeho zastavení. Vidíme, že rozličné formy dotykov majú rozličné následky na tele prípadne v našom vnímaní. Zároveň to vyvoláva aj zmenu metabolizmu a mnohých ďalších procesov v tele. Každý z nás pozná blahodárne účinky príjemnej masáže, alebo si radi zaspomíname na pocit istoty a bezpečia, kedy nás naša matka v lone hladkala. Radi sa nachádzame v náručí blízkych a ich dotyk je nám až liečivý. Tak je to aj u zmieňovaných spôsoboch dotýkania sa, ktoré u BaBandi využívame.

Z rozpravy absolventov seminára môžeme povedať, že si nevedia vynachváliť BaBandi. Najmä páry, ako im to napomohlo zlepšiť ich partnerský život, systém si chvália najmä učiteľky zo škôlky, ktoré referujú, že mnohé problémové deti sa vo vývoji po aplikácii tejto techniky posunuli, a tak isto mnoho terapeutov, na ktorých sa obracajú ľudia s rôznymi emočnými, ale aj s fyzickými problémami...

Doporučujeme seminár každému, kto sa rozhodol veľmi príjemnou formou pomáhať ľuďom vo svojom okolí, ako aj tým, ktorí chcú využiť každú možnosť na upevnenie rodinných a partnerských zväzkov, ako aj tým, ktorí hľadajú príjemné postupy v predchádzaní tzv. civilizačných chorôb...

Prihláste sa čo najskôr.
Seminár začína už o:

S kým sa na seminári stretnete?

József Lödi

Medzinárodný vedúci R.A.I.
Jóžiho je voláme aj učiteľ učiteľov, pretože ako jediný má na Slovensku a v Čechách oprávnenie od veľmajstra vyučovať majstrovské a učiteľské stupne. Takto je pre všetkých žiakov (nových učiteľov) zabezpečená rovnako vysoká kvalita vzdelávania a zasvätenia, ktoré môžu následne odovzdávať svojim žiakom pri nižších stupňoch jednotlivých techník.

Ľudmila Bolhová

asistent a organizátor
Ľudmila má na starosti organizáciu seminára. Ochotne vám zodpovie vaše otázky a pomôže. Kontaktovať ju môžete emailom (info@rai-reiki.sk) alebo telefonicky (+421903597618)

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prineste si so sebou pohodlné oblečenie, karimatku, pero a papier, otvorenú myseľ a dobrú náladu. Ubytovanie a stravu je potrebné si zabezpečiť samostatne.

CENA: 149 Eur/os.

Cena za seminár obsahuje školiaci poplatok a školiace materiály.

HARMONOGRAM

Prvý deň začíname o 11:00. Predpokladaný koniec je druhý deň o 16:00.

MIESTO

Ivanka pri Dunaji

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Vyplňte, prosím, formulár a odošlite. Následne vám bude na e-mail doručená zálohová faktúra.

Stravu a ubytovanie je potrebné si zabezpečiť samostatne.