Medzinárodný vedúci R.A.I., József Lödi, vás pozýva na kurz

ANJELI ATLANTÍDY 3
Učiteľský stupeň 

Aby ste sa mohli zúčastniť je nevyhnutné mať absolvovaný seminár
Anjeli Atlantídy 1, 1b a 2

10.-11.02.2024

ONLINE

POPIS KURZU

Priniesli vám anjeli do života nový zmysel, výraznú zmenu, sú vašimi každodennými pomocníkmi? Túžite odovzdávať ďalším ľuďom možnosť skutočnej komunikácie s anjelmi?

Na tomto stupni získate oprávnenie a schopnosti odovzdať rovnaké možnosti ďalej. Dáte sebe aj druhým šancu na lepší život.

Súčasťou kurzu sú:

  • Špeciálne meditácie
  • Oprávnenie a schopnosti odovzdávať jedinečnú techniku komunikácie s anjelmi ďalej
  • Nové možnosti a najvyššie techniky pre prácu s anjelmi
  • Získate pracovné postupy a osnovy pre výuku seminárov Anjeli Atlantídy 1 a 1B
  • Absolventi učtieľského stupňa získajú špeciálnu podporu anjelov na ich učiteľskej ceste

Prihlásiť sa je potrebné do 09.02.2024
Na prihlásenie máte už len:

"... ale to najťažšie je premýšľať myšlienkami anjelov. Hovoriť slová anjelov a konať na tomto svete ako anjel. Rozmýšľať, hovoriť a konať ako anjel nie je ľahké. Už to viem. ..."

(úryvok z textu dávnych essénov,  ktorí takto vzdávali vďaku anjelom)

S kým sa na seminári stretnete?

József Lödi

Medzinárodný vedúci R.A.I.
Jóžiho je voláme aj učiteľ učiteľov, pretože ako jediný má na Slovensku a v Čechách oprávnenie od veľmajstra vyučovať majstrovské a učiteľské stupne. Takto je pre všetkých žiakov (nových učiteľov) zabezpečená rovnako vysoká kvalita vzdelávania a zasvätenia, ktoré môžu následne odovzdávať svojim žiakom pri nižších stupňoch jednotlivých techník.

Ľudmila Bolhová

asistent a organizátor
Ľudmila má na starosti organizáciu seminára. Ochotne vám zodpovie vaše otázky a pomôže. Kontaktovať ju môžete emailom (info@rai-reiki.sk) alebo telefonicky (+421903597618)

ORGANIZAČNÉ POKYNY

👉Seminár prebehne prezenčne prípadne online. Zo zdravotných dôvodov sme boli nútení urobiť zmeny v rozvrhu jesenných seminárov. Účastníkov budeme včas informovať.

Začneme testom poznatkov získaných na predošlých stupňoch. Výsledok testu slúži primárne pre vlastné posúdenie pripravenosti na dráhu učiteľa. Podrobnejšie si to rozoberieme priamo na seminári.

Bližšie informácie dostanete v maili, ktorý vám zašleme, keď odošlete prihlášku.

CENA: 333 Eur/os.

Cena za seminár obsahuje školiaci poplatok a školiace materiály.

HARMONOGRAM

Prvý deň začíname o 11:00 (registrácia od 10:30). Predpokladaný koniec je druhý deň o 16:00.

MIESTO

online/prezenčne

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Vyplňte, prosím, formulár a odošlite. Následne vám budú na email doručené podrobnejšie informácie a zálohová faktúra.